Publieke inspraak kennisgeving ontwerp-Milieueffectenrapportering (MER) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur

De publieke inspraak voor kennisgeving van de ontwerp-Milieueffectenrapportering (MER) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (EFMZV) loopt momenteel.

Raadpleeg de studies en details van de procedure: