Online subsidiewijzer voor land- en tuinbouwers

U kunt voortaan gebruik maken van de nieuwe online subsidiewijzer op de LV-website. Deze bundelt een reeks ondersteuningsmaatregelen waarop u als land- en tuinbouwer een beroep kunt doen. Het gaat om maatregelen die niet door het Departement Landbouw en Visserij worden beheerd. Via dit overzicht wil het departement u helpen in uw zoektocht naar financieringsmogelijkheden voor uw bedrijfsvoering.

Welke subsidies?

De subsidiewijzer is vooral bedoeld om u de weg te wijzen naar subsidies die niet door het Departement Landbouw en Visserij zelf beheerd worden. Hij bundelt dan ook bestaande bronnen binnen de Vlaamse en lokale overheden. Zo werd een selectie gemaakt van ondersteuningsmaatregelen uit de subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen die openstaan voor land- en tuinbouwbedrijven. Daarnaast zijn er ook links naar maatregelen van VLM en de Vlaamse provincies. Aangezien het vaak om algemene ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven gaat, is het raadzaam telkens de subsidievoorwaarden goed te checken. Puur fiscale (federale) maatregelen en subsidies voor Europese projecten zijn niet opgenomen.

Of uw bedrijf in aanmerking komt, moet per subsidie bekeken worden. Het feit dat dit werd opgenomen in de subsidiewijzer houdt niet automatisch in dat u voor deze subsidie in aanmerking komt!

Waarom de subsidiewijzer?

Studies tonen aan dat Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven geregeld moeilijkheden hebben om de gepaste financiering te vinden. Dit is echter noodzakelijk met het oog op de continuïteit van landbouwbedrijven en een duurzame bedrijfsvoering. Deze subsidiewijzer is alvast één manier om land- en tuinbouwers te helpen in hun zoektocht naar financiering buiten de klassieke landbouwsubsidies, zoals inkomenssteun, VLIF-steun, enz..

U vindt de subsidiewijzer op www.vlaanderen.be/landbouw/subsidiewijzer.


Bezoek ons op Interpom 2016!

Op 27, 28 en 29 november neemt het Departement Landbouw en Visserij deel aan de Interpom in Kortrijk Xpo. Interpom is een vakbeurs voor de aardappel-, groente en fruitsector, van teelt tot verwerking en vermarkting.

In Vlaanderen worden hoogwaardige pootaardappelen geteeld. Dit is de verdienste van een vijftigtal producenten van pootgoed. De Vlaamse overheid draagt haar steentje bij door kwalitatieve controles uit te voeren. Voor meer informatie over dit keuringsproces en over de gecertificeerde pootaardappelen kunt u op onze stand terecht.

Daarnaast hebben we het ook over spuitvrije bufferzones en driftreducerende spuittechnieken: noodzakelijke maatregelen om het gewasbeschermingsmiddelenpakket in de toekomst veilig te stellen. Zonder voldoende en afdoende gewasbeschermingsmiddelen is de productie van pootgoed en aardappelen niet mogelijk.

U vindt het Departement Landbouw en Visserij in hall 6, stand 6101.