ADMINISTRATIE: Laatste dag voor het indienen van wijzigingen voor de registratie van de nateelt (andere dan ecologisch aandachtsgebied (EAG)-groenbedekker)

Datum: 
31/12/2021

De wijzigingen voor de nateelt kunnen worden ingediend tot en met 31 december. Op dit moment zijn zeker alle groenbedekkers ingezaaid. Bewijsstukken voor de nateelt zijn pas na deze datum vereist.
Let op: Als een nateelt wordt gebruikt als EAG groenbedekker, gelden specifieke inzaai- en wijzigingsdata. Deze vindt u terug in de betreffende fiche.