Financiële steunregeling voor brede weersverzekering in de landbouwsector principieel goedgekeurd

Op 29 maart 2019 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een subsidieregeling voor landbouwers die hun teelten verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers die een brede weersverzekering sluiten tot 65% van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. De terugbetaling kan aangevraagd worden voor alle verzekerde open teelten op Vlaamse landbouwgrond. Verzekeraars kunnen geleden teeltschade vergoeden als die minstens 20% bedraagt ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de voorafgaande jaren.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Onze land- en tuinbouwers worden met diverse risico’s geconfronteerd. Het grootste deel van hun productie bevindt zich in open lucht, onbeschut tegen klimatologische omstandigheden. In tegenstelling tot in onze buurlanden hadden de Vlaamse landbouwers nog geen mogelijkheid om zich te verzekeren tegen dergelijke weersrisico’s. Dankzij deze subsidiemaatregel komt daar vanaf volgend teeltseizoen verandering in. Opdat de markt zich zou kunnen ontwikkelen, voorzie ik dat tot 65% van de verzekeringspremie zal terugbetaald worden door de overheid.“ 

Tot eind juni 2019 kunnen verzekeraars hun polis ‘brede weersverzekering’ laten erkennen door het Departement Landbouw en Visserij. Die erkenning garandeert de landbouwers dat het verzekeringsproduct in kwestie aan alle subsidievoorwaarden voldoet. Uiterlijk op 30 september 2019 zullen alle erkende verzekeringsproducten voor het jaar 2020 bekend zijn.

Verzekeraars die geïnteresseerd zijn om met ingang van 1/1/2020 een verzekering als subsidiabel te laten erkennen, kunnen daarvoor contact opnemen met het Departement Landbouw en Visserij:
lindy.vandenbossche@lv.vlaanderen.be
katrien.nijs@lv.vlaanderen.be

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw