Landbouw en Visserij focust op bodemgezondheid tijdens Werktuigendagen

Het Departement Landbouw en Visserij en ILVO tonen u op 21 en 22 september hoe u uw bodem gezond houdt of gezonder krijgt. U komt er ook meer te weten over de subsidie brede weersverzekering tegen landbouwrampen en over nieuwe teelten als soja en quinoa. ILVO en Arvesta lanceren de campagne ‘Ontdek soja en pionier samen met ons, voor landbouw én klimaat’. Bij VLAM kunt u terecht voor informatie over gecertificeerd pootgoed en zaaizaden en maakt u kans op leuke wedstrijdprijzen. U vindt onze stand nr. 157 in de Maalderijstraat, Heurne (Oudenaarde).

Gezonde bodem voor een gezond bedrijf

Naast erosie is bodemverdichting een van de grootste uitdagingen: het samendrukken van de grond, onder andere door het gebruik van zware machines, vaak op natte en kwetsbare bodems. Hierdoor is er een moeilijkere beworteling, nutriëntenopname en dus ook een lagere gewasopbrengst. Ook brengt het een goede waterhuishouding in gevaar. Een verdichte bodem verhindert namelijk een goede afvoer van water in natte periodes en bemoeilijkt het opstijgen van vocht uit de diepere lagen in droge omstandigheden.

Oplossingen met groenbedekkers en technologie

We tonen u hoe groenbedekkers kunnen helpen de bodemverdichting te doorbreken, wat het effect is van het zaaitijdstip op de beworteling, en het verschil tussen groenbedekkers met diepe of oppervlakkige beworteling. Daarnaast krijgt u te zien hoe u bodemverdichting kunt verminderen door de luchtdruk op uw banden beter te regelen, en hoe een luchtdrukwisselsysteem en een bodemdichtheidsmeter kunnen helpen. 
We beantwoorden al uw vragen over de verhoogde VLIF-steun van 30% voor deze oplossingen en het gratis bodemadvies dat u kunt aanvragen via het bedrijfsadviessysteem kratos, raad op maat. Ook met uw vragen over andere premies kunt u bij ons terecht.

Gezonde bodem als buffer tegen klimaatverandering

Een gezonde bodem is ook belangrijk voor de koolstofopbouw in de grond. Op onze stand ziet u wat dit oplevert aan organische stof en welk voordeel het biedt tegen de klimaatverandering. We gaan ook in op de link tussen IPM en bodemgezondheid.

Erosie

Een gezonde bodem betekent ook erosie voorkomen. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de land- en tuinbouwsector. Tijdens de Werktuigendagen krijgt u praktische tips over het voorkomen van bodemerosie op erosiegevoelige percelen, het aanleggen van bufferstroken en drempels tussen ruggenteelt. Daarnaast staan we stil bij de verplichte maatregelen voor erosiebestrijding in de randvoorwaarden.

Vlaamse overheid op één gezamenlijke stand

Het Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO staan weer samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op een gezamenlijke stand. U vindt onze stand nr. 157 in de Maalderijstraat. Meer info over de Werktuigendagen vindt u op de beurswebsite.


Nutritionele handvatten voor klimaatslim melken  

Icoon Veetournee 2019Tijdens de Veetournee 2019 stond het thema ‘Nutritionele handvatten voor klimaatslim melken’ op het programma. Dorien Van Wesemael (ILVO) lichtte de bevindingen van het project ‘SMART Melken’ toe. In dit project werd onderzocht hoe de melkveehouder via voederstrategieën de impact van een liter melk op het milieu kan reduceren.

Dit project past ook perfect binnen de doelstellingen van het convenant enterische emissies rundvee. Hiermee engageren zestien verschillende partners uit de brede rundveeketen zich om de enterische methaanemissies door rundvee te verminderen met -19% t.o.v. 2005 of tot een niveau van 1,9 Mton CO2-eq.

De conclusies van het onderzoeksproject vindt u in het artikel ‘Nutritionele handvatten voor klimaatslim melken’ op onze website onder Veetournee.