Corona: maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij

Alle maatregelen en antwoorden op veelgestelde vragen over de impact van de coronacrisis op de landbouw- en zeevisserijsector:

Nieuwe beslissingen of verduidelijkingen worden hier steeds aangevuld. Laatste aanpassing: 15 mei 2020 (landbouwvorming + tijdelijke stillegging visvangst)

Maatregelen voor land- en tuinbouwers

1. Maatregelen Departement Landbouw en Visserij

Welke maatregelen neemt het Departement Landbouw en Visserij?

VLIF: waarborgregeling en versnelde uitbetaling

 • Er werd een VLIF-waarborgregeling ingevoerd van maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag voor landbouwbedrijven met brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000€ per bedrijfsleider. Meer info op VLIF-waarborgregeling Covid19.

 • Het Departement Landbouw en Visserij betaalt ook de lopende VLIF-investeringsdossiers versneld uit. 

Uitstel indieningsdatums

 • Bepaalde administratieve verplichtingen worden versoepeld: u kunt uw verzamelaanvraag indienen tot 15 mei 2020, in plaats van 30 april. Zie ook: uitstel datums verzamelaanvraag 2020
 • De uiterste datum om een overname te melden is daardoor ook verschoven naar 5 mei 2020.
 • Volmachten regelen doet u liefst vóór 12 mei.
 • Ook voor de equivalente maatregelen in verband met het mestactieplan geldt 15 mei in plaats van 30 april.

Zuivel: ophaaltermijn AA-melk

Voor de zuivelsector wordt de verplichte ophaaltermijn van twee dagen van AA-melk verlengd naar drie dagen. Dit is ook de maximale tussentijd tussen twee ophalingen van ‘standaard’ melk. (Ministrieel Besluit Vlaamse Regering dd. 27/03/2020)

Droogte: versnelde uitbetaling

 • De dossiers van de droogte van 2018 worden versneld uitbetaald. Deze droogte werd in november 2018 door de Vlaamse regering als landbouwramp erkend. In totaal werden door landbouwers 12.007 tegemoetkomingsaanvragen ingediend in de periode van 29 oktober 2018 tot 28 februari 2019. De dossiers worden behandeld in 2019 en de eerste helft van 2020. Elke maand wordt voor de afgewerkte dossiers, een beslissing tot schadevergoeding verstuurd. Landbouwers hebben een maand de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen – dan wordt het dossier opnieuw onderzocht. Indien geen bezwaar wordt ingediend wordt het dossier in de betaalprocedure gebracht. Midden januari 2020 was reeds 99,2 miljoen uitbetaald aan 7.527 landbouwers en hadden al 7.665 landbouwers een beslissing tot schadevergoeding ontvangen (Persbericht dd 13/1/2020). Ondertussen hebben opnieuw 1.600 landbouwers een beslissing tot schadevergoeding ontvangen. In de eerste helft van april zullen nog bijkomend 1.080 landbouwers een beslissing tot schadevergoeding ontvangen. De overblijvende 1.670 dossiers worden grotendeels in de periode april en mei verwerkt. Het grootste deel van de dossiers zal uitbetaald zijn eind juli.

 • De gegevens rond de droogte van de zomer van 2019 werden in januari en februari 2020 verwerkt.

Crisismaatregelen Europa

Interventie
 • Particuliere opslag van zuivelproducten en vlees
  Vanaf donderdag 7 mei 2020 kunnen aanvragen voor de particuliere opslag van bepaalde zuivelproducten (mageremelkpoeder, boter en kaas) en bepaalde vleesproducten (runds-, geiten- en schapenvlees) bij het Departement Landbouw en Visserij worden ingediend.  Deze Europese marktmaatregel heeft als doel het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen en de marktprijzen voor de betrokken producten te stabiliseren. De laatste dag voor het indienen van een aanvraag is 30 juni 2020.
  Alle informatie over de producten die in aanmerking komen, de steunbedragen en aanvraagmodellen vindt u terug op Landbouwbeleid/Landbouwbeleid EU/Certificaten, restituties en interventies/Interventie.

Tot slot blijft de Vlaamse overheid er bij Europa op aandringen om crisismaatregelen te activeren en zo de schade in land- en tuinbouw en visserij deels te vergoeden.

Naschoolse vorming / landbouwvorming

Naschoolse vorming kan nu ook vanop afstand georganiseerd worden.

Opleidingen kunnen heropstarten en afstuderende cursisten kunnen hun diploma of getuigschrift halen. Landbouwvorming kan terug opgestart worden:

 • vanaf 18 mei 2020 stages in het kader van de startopleiding (mits respecteren van alle veiligheidsnormen)
 • vanaf 1 juni 2020:
  • startersopleidingen voor landbouwers en in het kader van de fytolicentie (mits respecteren van de strikte veiligheidsnormen);
  • schriftelijke examens (mits respecteren van de strikte veiligheidsnormen).

Elk centrum en elke organisator draagt zelf de verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van alle betrokkenen maximaal te verzekeren, op basis van het Draaiboek voor de heropstart van de lessen van het volwassenenonderwijs

De volgende principes staan steeds voorop:

 • Risicoanalyse van de locatie waar de cursus of proef plaatsvindt;
 • Respecteren van de algemene hygiënevoorschriften:
  • social distancing;
  • handhygiëne;
  • mondmasker waar nodig.

Bij vragen kunt u Jean Steenberghen (jean.steenberghen@lv.vlaanderen.be) contacteren.

2. Crisismaatregelen Agentschap Innoveren & Ondernemen

Door de coronacrisis lijd ik financieel verlies. Voor welke crisismaatregelen kom ik in aanmerking?

De crisismaatregelen voor ondernemingen worden op Vlaams niveau gecentraliseerd bij VLAIO. Lees hieronder waar je voor in aanmerking komt. VLAIO heeft ook een speciale infolijn opgericht: bel 0800 20 555 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Hinderpremie

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan heeft u recht op een hinderpremie. Land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten kunnen een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten. De corona hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. Wie recht had op de corona-hinderpremie, hoeft daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt de rekening gemaakt en wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer betaald. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De corona-hinderpremie is belastingvrij.
Deze premie wordt uitbetaald door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Meer informatie over de hinderpremie vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Compensatiepremie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de hinderpremie, dan heeft u recht op een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. Ondernemingen komen in aanmerking als ze niet verplicht werden om te sluiten, maar een zwaar omzetverlies hebben geleden door de genomen coronamaatregelen. De omzetdaling is minstens 60% tijdens de periode tussen 15 maart en 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Het gaat bijvoorbeeld over bedrijven in de evenementensector, medische en paramedische beroepen, winkels in essentiële diensten die veel minder bezoekers krijgen, schilders of loodgieters die alleen nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren,… Ook starters komen in aanmerking, als zij een omzetdaling hebben van minstens 60% ten opzichte van hun neergelegd financieel plan.

Ondernemingen kunnen de compensatiepremie aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen: corona-compensatiepremie.

Overbruggingsrecht

Naast de hinder- en compensatiepremie heeft VLAIO ook het overbruggingsrecht als u zelfstandige in hoofdberoep bent: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Neem ook een kijkje in onze subsidiewijzer.

Zie ook: Maatregelen land- en tuinbouw door Coronacrisis (Agentschap Innoveren en Ondernemen).

3. Noodfonds sierteelt

Omdat de sierteelt bijzonder zwaar getroffen is, komt er een noodfonds voor de sierteeltsector. Momenteel is nog niet beslist hoe dat noodfonds eruit zal zien. We raden siertelers aan zoveel mogelijk bewijsstukken de financiële verliezen bij te houden. Zodra er meer informatie bekend is, vindt u die op deze website.

Ik ben sierteler. Wat kan ik nu al doen om later een aanvraag bij het Noodfonds in te dienen?

 • Op dit moment kan het Departement Landbouw en Visserij nog geen vaststellingen komen doen. Er is immers nog niet beslist welke maatregelen in het noodfonds zullen zitten, en ook over de uitvoering is nog niets beslist. Als het departement op dit moment dus niet ingaat op de vraag tot vaststelling, brengt dit geen stilzwijgend akkoord met zich mee.
 • Leg ondertussen een dossier van bewijzen aan:
  • Verzamel zo veel mogelijk bewijsstukken. Neem foto’s en/of video’s (bij voorkeur met datumregistratie).
  • Bewaar grondstoffenverklaringen, afzet vernietigd plantenmateriaal op eigen gronden en/of gronden van derden via burenregeling.
  • Bewaar facturen van afzet naar compostering/vergisting.
  • Houd zeker cijfers van de onverkochte hoeveelheden door veilingen bij.

4. Vacatures invullen samen met VDAB

Ik heb een tekort aan werkkrachten, bijvoorbeeld om mijn oogst binnen te halen, wat nu?

De bevoegde overheden hebben extra mogelijkheden geopend:

 • Verlenging van het maximum aantal toegelaten dagen seizoensarbeid: meer info in het Koninklijk Besluit van 9 april 2020.

 • Combinatie van tijdelijke werkloosheid, brugpensioen en personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking met activiteit in land- en tuinbouw (met behoud van 75% van hun daguitkering), studentenjobs zonder impact op jaarlijks quotum toegelaten uren, …
   
 • Het is toegestaan van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd. Meer informatie op de RVA-website.

Minister Crevits lanceerde een nieuwe website om land- en tuinbouwers en werkzoekenden te matchen: www.vdab.be/helpdeoogst
Land- en tuinbouwers en veilingen die helpende handen zoeken, kunnen op deze website opgeven welke hulp ze zoeken. Gebruik je hierbij de #COVID19-hashtag dan zijn je vacatures extra snel terug te vinden door de werkzoekenden in deze coronatijden. VDAB let hier ook extra op en contacteert ook zelf werkzoekenden om hier een match te vinden.

Ook de beroepsorganisaties hebben initiatieven genomen. Zo heeft Boerenbond de website https://www.werkers.be gelanceerd waar mensen in tijdelijke werkloosheid en landbouwers die werkkrachten zoeken, elkaar kunnen vinden. ABS heeft het e-mailadres helpendehanden@absvzw.be aangemaakt, waar geïnteresseerden in een tijdelijke job in de landbouwsector zich kunnen aanmelden.

5. Opleidingen fytolicentie

Ik ben als teler verplicht een aantal opleidingen voor mijn fytolicentie te volgen, maar ik kan die nu niet volgen door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. Wordt die periode verlengd?

Een eventuele verlenging wordt door de federale overheid beslist. Neem hiervoor contact met de FOD Volksgezondheid op het e-mailadres fytolicentie@health.fgov.be.

Verzamelaanvraag 2020

Het invullen van verzamelaanvragen door consulenten wordt aanzien als een essentiële verplaatsing en zijn dus toegelaten. Dit geldt zowel voor de consulent die zich naar de landbouwer verplaatst, als voor de landbouwer die zich naar de consulent verplaatst.

1. Uitstel indieningsdatum tot 15 mei

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag 2020 is uitgesteld tot 15 mei, zie het nieuwsbericht over de verlenging van de indieningsdatum. De uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, komen hier niet in het gedrang.

Uitstel van de uiterste indieningsdatum van 30 april naar 15 mei, betekent ook dat voor het activeren van betalingsrechten, voor aanvragen LV-agromilieumaatregelen, bio-hectaresteun en aanplantsubsidie boslandbouw, de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn bij de landbouwer. Landbouwers die de verzamelaanvraag al indienden met A-percelen die overgenomen worden door een andere gebruiker tussen 30 april en 15 mei, kunnen deze percelen dus niet meer gebruiken voor het activeren van betalingsrechten of voor aanvragen van agromilieu, bio-hectaresteun of boslandbouw. Landbouwers en consulenten kunnen de overnamedatum bij de gebruiker voor de hoofdteelt uiteraard wel nog aanpassen met een wijziging op e-loket. Consulenten kunnen deze dossiers gemakkelijk terugvinden via het ‘zoeken’-scherm van de verzamelaanvraag.

Daarnaast heeft dit uitstel ook gevolgen voor alle aanvragen die van de uiterste indieningsdatum afhankelijk zijn. Voor deze aanvragen verandert de uiterste datum ook naar 15 mei:

 • Aanvragen premie jonge landbouwer
 • Aanvragen brede weersverzekering
 • Aanvragen betalingsrechten uit reserve
 • Indienen overdracht van betalingsrechten
 • Aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet

De vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag, begint vanaf 16 mei. Bij indiening van de verzamelaanvraag na 9 juni is geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

2. Uitstel wijzigingsdatum tot 12 juni

De uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag is verplaatst van 31 mei naar vrijdag 12 juni, zie het nieuwsbericht over de verlenging van de wijzigingsdatum. Dit betekent dat eventuele openstaande of bijkomende overlappingen van percelen en incoherenties nog kunnen aangepast worden tot 12 juni.

Na het indienen van de verzamelaanvraag hebben landbouwers en consulenten nog tijd tot en met 12 juni om wijzigingen in te dienen zonder verlaging van de uitbetaling, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend.

Verder is 12 juni ook de uiterste datum voor:

 • Toevoegen van Ecologisch aandachtsgebied (EAG). Er kan maximaal EAG geactiveerd worden als op 12 juni aangegeven is in de verzamelaanvraag.
 • Oplossen van grafische overlappingen zonder korting.
 • Oplossen van incoherenties in het dossier zonder korting.

3. Peildatum voor hoofdteelt blijft 31 mei

De peildatum om te bepalen wat de hoofdteelt is en wie een perceel in gebruik heeft voor de hoofdteelt, blijft 31 mei. Deze datum is onder meer belangrijk in het kader van de brede weersverzekering.

4. Bereikbaarheid van het Departement Landbouw en Visserij voor vragen over de verzamelaanvraag:

 • Kom niet naar de provinciale buitendiensten of het hoofdbestuur. Alle gebouwen van de Vlaamse overheid zijn sowieso gesloten voor externen.
 • Stel uw vragen in de eerste plaats via mail, indien dat echt niet lukt kan u ons telefonisch contacteren.
 • Dien uw aanvragen of documenten digitaal in, eventueel ingescand, maar dus niet op papier.

Maatregelen zeevisserij

Vissers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen. Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken. Zie ook: Tijdelijke stillegging visvangst (nieuwsbericht 15 mei 2020)

Ook de visserij draagt bij tot de garantie van voedselvoorziening, en de personen die hierin werken mogen zich vrijelijk bewegen (rekening houdend met de algemene voorschriften). Op een klein aantal vaartuigen na, die er zelf voor kiezen niet meer uit te varen omdat hun product momenteel minder gegeerd is, ligt geen enkel vaartuig volledig stil. De sector kiest er bewust voor om minder vaartdagen te hebben, en zo minder aanvoer te creëren waardoor de prijszetting positief blijft en de voedselbevoorrading blijft gegarandeerd. De aanvoer wordt m.a.w. dus afgestemd op de vraag.

Meer informatie: Departement Landbouw en Visserij > Visserij.

Aanpassingen dienstverlening Departement Landbouw en Visserij

1. Bereikbaarheid en aanpassingen werking Departement Landbouw en Visserij

Kan ik nog een beroep doen op de diensten van het Departement Landbouw en Visserij?

Onze dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om elk besmettingsrisico te vermijden werken we zo veel mogelijk digitaal. Poststukken worden behandeld, maar we vragen begrip voor eventuele kleine vertragingen. U kunt ons bereiken via e-mail en telefoon of via het contactformulier op onze website.

2. Bedrijfsbezoeken en controles

Voert het departement nog controles en bedrijfsbezoeken uit?

Bedrijfsbezoeken en controles werden tot 4 mei tot een minimum beperkt maar worden nu terug opgebouwd. Er wordt altijd op voorhand contact opgenomen met het bedrijf om de veiligheid samen te overlopen.

Elke controle of bedrijfsbezoek is op maat, dus bespreek zeker uw vragen of bezorgdheden vooraf onze medewerker. 

Als de controle of het bedrijfsbezoek doorgaat, doen we er alles aan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Onze medewerkers zullen de controle zo kort mogelijk houden en zich houden aan alle hygiënevereisten (bv vóór en na de controle de handen ontsmetten, mondmasker waar nodig, …).

Wij vragen u:

 • onze medewerker in geen geval de hand te schudden,
 • minstens anderhalve meter afstand te houden met onze medewerker,
 • de documenten op voorhand klaar te leggen op een tafel of bureau, en dit op veilige afstand. Er kan ook gevraagd worden de documenten in te scannen en door te e-mailen.
 • onze medewerker tijdens het volledige bezoek door slechts één persoon te begeleiden (steeds dezelfde),
 • ons achteraf op de hoogte te brengen als zich een besmetting heeft voorgedaan bij een medewerker van uw bedrijf die contact heeft gehad met iemand van ons departement.

Als de controleur vindt dat de situatie voor hem onveilig zou zijn, bv. omdat de veilige afstand niet kan gegarandeerd worden of omdat er Covid 19 besmettingen op uw bedrijf zijn vastgesteld, kan hij beslissen de controle niet te laten doorgaan.

Bedrijfsbezoeken die worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van adviesverlening inzake vergunningen of boekhoudingen, zullen onder dezelfde voorwaarden verlopen zoals hier boven werd verduidelijkt.

3. Studiedagen en infosessies

Worden er nog studiedagen georganiseerd?

Alle studiedagen worden geannuleerd tot tegenbericht.

4. Import- en exportcertificaten

Kan ik nog import- en exportcertificaten aanvragen?

De dienstverlening voor certificaten wordt licht aangepast, maar blijft wel gegarandeerd. Voor meer info, zie Corona: dienstverlening voor certificaten licht aangepast maar gegarandeerd.

5. Bio-importcertificaten

Kan ik mijn bio-importcertificaten nog laten controleren?

De controle van de bio-importcertificaten gebeurt nu volledig elektronisch via Traces. Meer informatie op de webpagina Bio > Import.

6. Controles bio

Worden er nog biocontroles uitgevoerd?

De erkende bio-controleorganen garanderen (binnen de mate van het mogelijke) de controles en bijhorende certificering. Waar mogelijk worden controles op afstand (remote auditing) uitgevoerd. Voor meer vragen kan u terecht bij uw controleorgaan. Voor overige vragen i.v.m. biocontroles kan u steeds terecht bij bio@lv.vlaanderen.be.

7. Zaadlabo Merelbeke

Kan ik nog een beroep doen op het zaadlabo in Merelbeke?

Het zaadlabo blijft operationeel, maar om de verplichte sociale afstand te respecteren wordt de bezetting in het labo beperkt. De analysecapaciteit zal dus een stuk lager liggen waardoor de gemiddelde analysetermijn iets langer zal duren.

Veelgestelde vragen over uw landbouwactiviteit

1. Mag ik als landbouwer mijn velden nog gaan bewerken?

Als land- of tuinbouwer zorgt u voor de voedselvoorziening. U mag uw activiteiten onverminderd voortzetten mits inachtneming van de gezondheidsvoorschriften (social distancing, handen wassen, …).

2. Ik ben landbouwer in bijberoep en mijn velden liggen op ruime afstand van waar ik woon. Mag ik mijn velden nog gaan bewerken?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen landbouwers in hoofd- of bijberoep. Zowel landbouwers in hoofdberoep als landbouwers in bijberoep staan in voor onze voedselproductie en zijn dus prioritair. Ze mogen dan ook hun velden gaan bewerken.

3. Mag ik de landsgrens nog over om mijn percelen te gaan bewerken?

Ja, dat mag. De overheid heeft een speciaal vignet gemaakt, zodat u vlot de grens over kan. Alle info en het vignet zelf vindt u op onderstaande linken.

Zie ook: 

4. Mag ik als loonarbeider nog werken uitvoeren bij een landbouwer?

Voor zover partnerdiensten zoals loonwerk de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren, mogen ze hun diensten blijven aanbieden, maar enkel B2B, in het kader van hun bestaande commerciële relaties. Meer info op de site van de federale overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/faq.   

U doet er wel goed aan de overeenkomst die u met de landbouwer hebt als bewijs mee te nemen. Als u geen schriftelijke overeenkomst hebt opgemaakt, lijkt het aangewezen die alsnog op schrift te zetten als bewijs bij een eventuele controle. Dat zal het zowel voor u als voor de controlerende instanties vergemakkelijken.

5. Mag ik een familielid die landbouwer is, gaan helpen op zijn landbouwbedrijf?

Ja, de FOD Volksgezondheid erkent dit als een essentiële verplaatsing. Voor meer informatie over essentiële verplaatsingen: zie de website info-coronavirus.be (Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu)

6. Overige richtlijnen en adviezen

Zie ook: