Boer zoekt Hulp. Minister Crevits lanceert website helpdeoogst.be

Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits lanceert vandaag de website www.helpdeoogst.be. Daarmee ondersteunt de minister de land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. Op de site van VDAB kunnen heel eenvoudig #COVID19 vacatures geplaatst worden en kunnen geïnteresseerden in een job zich melden.  In april heeft de land- en tuinbouwsector naar schatting zo’n 15.000 seizoenarbeiders nodig. In mei zijn er dat er nog meer.

Veel handen nodig in de landbouw

Uit cijfers van de sector blijkt dat er in maart zo’n 7.000 à 8.000 seizoenarbeiders actief waren in Vlaanderen. Deze maand zal de vraag naar seizoenarbeiders toenemen tot ongeveer 15.000 seizoenarbeiders, terwijl er vanaf de maand mei 25.000 seizoenarbeiders nodig zullen zijn. In totaal ontving VDAB sinds 19 maart ruim 1.130 vacatures (exclusief uitzendarbeid).

Heel wat van de vertrouwde werkkrachten van landbouwers kunnen door de coronacrisis dit jaar niet naar België komen. Omdat de oogst van heel wat tuinbouwproducten de komende weken niet op zich zal laten wachten, zoekt de sector extra helpende handen. In deze periode start de oogst van asperges en aardbeien en zijn in andere teelten de voorbereidingen bezig, waar eveneens handenarbeid nodig is. Binnenkort komt het plantseizoen voor de groenten in openlucht, start de oogst van tomaten en sla, is er ook toenemend werk in de boomkwekerij en de bloemisterij en nadien komt het fruitseizoen eraan.

Helpdeoogst.be

Op de nieuwe website www.helpdeoogst.be kunnen landbouwers met een dringende vraag naar seizoenarbeiders hun vacatures posten. Ze kunnen aangeven wat voor soort werk er is en voor welke periode.  Dit kan dus via de computer, maar het kan ook telefonisch via het nummer 0800 30 700. VDAB werkt daarvoor samen met de sectororganisaties Boerenbond, ABS en Verbond Belgische Tuinbouwveilingen.  De sectororganisaties doen een oproep naar de boeren om hun vacatures te posten bij VDAB. Vervolgens gaat VDAB op zoek naar geschikte werknemers. Aan de boeren wordt gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het welzijn van hun medewerkers te kunnen garanderen.

Wie interesse heeft in een job bij een boer in de buurt kan zich ook eenvoudig melden via de website. Dat kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden of wijkwerkers zijn. Werken in de land- en tuinbouw wordt door een federale maatregel ook mogelijk voor de vele tijdelijke werklozen. Om hen een extra stimulans te geven te werken in de land- en tuinbouw zullen ze na goedkeuring van de maatregel door de regering 75% van hun dagelijkse uitkering voor tijdelijke werkloosheid kunnen combineren met een inkomen in land- en tuinbouw.

De jobs lopen uiteen: dat kan gaan over oogsten, maar bijvoorbeeld ook over sorteren of inpakken van producten. De sollicitatiegesprekken zullen telefonisch of via video-chat gebeuren. Op de website staat ook uitleg over de modaliteiten afhankelijk of je tijdelijk werkloos bent, vrijwilliger of gepensioneerde.

Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits: “Met de nieuwe website www.helpdeoogst.be willen we de vele jobs in de land- en tuinbouw helpen invullen. De sector heeft nu duizenden handen nodig om groenten en fruit te oogsten, te sorteren en in te pakken. Er is voor gezorgd dat vacatures en sollicitaties op een eenvoudige manier gemeld kunnen worden zodat de bemiddelaars van VDAB ook snel aan de slag kunnen. Je krijgt ook concrete uitleg over de voorwaarden. Onze land- en tuinbouwers verzekeren onze voedselbevoorrading. Ze kunnen nu onze solidaire hulp gebruiken. Voor de vele tijdelijke werklozen wordt het mogelijk 75% van hun uitkering te combineren met een inkomen in land- en tuinbouw.”

Gedelegeerd Bestuurder VDAB Wim Adriaens: "De arbeidsmarkt is volop in beweging, en VDAB beweegt mee. Ook in deze bijzondere tijden staan we klaar om snel en gericht te matchen, daar waar de nood het hoogst is. We doen een oproep naar werkgevers met dringende vacatures om die bij ons te melden. We gaan er onmiddellijk mee aan de slag."

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw