Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2019

Op 30 april 2020 heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen uitgevoerd aan landbouwers in het kader van de agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten voor de campagne 2019.

Concreet gaat het om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en schapenrassen en hectaresteun (omschakeling en voortzetting) voor de biologische productiemethode. Ook de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn uitbetaald. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Enkel de landbouwers die in 2019 beschikten over een lopende verbintenis/beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, worden uitbetaald.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. De afrekening wordt in de eerste helft van mei op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij geplaatst (www.landbouwvlaanderen.be).

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw