Particuliere opslag van zuivelproducten en vlees start op 7 mei 

Vanaf donderdag 7 mei 2020 kunnen aanvragen voor de particuliere opslag van bepaalde zuivelproducten (mageremelkpoeder, boter en kaas) en bepaalde vleesproducten (runds-, geiten- en schapenvlees) bij het Departement Landbouw en Visserij worden ingediend.  Deze Europese marktmaatregel heeft als doel het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen en de marktprijzen voor de betrokken producten te stabiliseren.

Door de coronacrisis zien onze landbouwers heel wat afzetkanalen wegvallen met overaanbod en dalende prijzen tot gevolg. Daarom heeft de Europese Unie beslist steun te verlenen aan de marktdeelnemers die landbouwproducten tijdelijk uit de markt nemen en opslaan. Op die manier krijgen de markten wat ademruimte.

De steunaanvragen voor de particuliere opslag van mageremelkpoeder, boter, kaas runds-, geiten- en schapenvlees kunnen vanaf donderdag 7 mei 2020 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij. De laatste dag voor het indienen van een aanvraag is 30 juni 2020.

Tijdens de duur van de opslag voert het Departement Landbouw en Visserij controles uit op de aard en de kwaliteit van de opgeslagen producten.

Alle informatie over de producten die in aanmerking komen, de steunbedragen en aanvraagmodellen vindt u terug op onze website Landbouwbeleid/Landbouwbeleid EU/Certificaten, restituties en interventies/Interventie.

Heeft u vragen over de particuliere opslag, dan kunt u terecht op interventie@lv.vlaanderen.be 

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw