Programmatorische aanpak stikstof (PAS) in openbaar onderzoek

Op 23 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering over de Conceptnota PAS (Departement Omgeving). Omdat deze beslissing veel impact heeft op landbouw, natuur en omgeving kan iedereen het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan MER inkijken (Departement Omgeving). Opmerkingen of bezwaren kunnen tot en met 17 juni ingediend worden. Daarna wordt gewerkt aan een definitieve nota rond stikstof die dan in concreet beleid wordt omgezet. Meer informatie vindt u: