Controlekosten biologische productiemethode

Bio-landbouwers kunnen het vaste gedeelte van hun controlekosten terugbetaald krijgen.

Subsidievoorwaarden

 • Uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag aangemeld zijn bij een erkend controleorgaan voor controle op de toepassing van de biologische productiemethode.
 • Produceren volgens het lastenboek van de biologische productiemethode en niet geschorst zijn.
 • Geschorste bedrijven komen niet in aanmerking voor het kalenderjaar waarin de schorsing is opgelegd.
 • Beschikken over minstens één actieve exploitatie gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De begunstigde verklaart over de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2019 in totaal minder dan 20.000 euro horizontale de-minimissteun toegekend gekregen te hebben.

Subsidiebedrag

 • Het subsidiebedrag is beperkt tot het vaste gedeelte van de jaarlijkse controlekosten voor primaire productie, exclusief BTW.
 • Kosten voor verscherpte controles komen bijgevolg niet in aanmerking.
 • Wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • Maximaal 1.000 euro per kalenderjaar.

Subsidieaanvraag

 • In de verzamelaanvraag op de pagina 'Premies' - 'Bio' onder 'controlekosten van de biologische productiemethode 'ja' aanvinken  en controleorgaan invullen.
 • De controleorganen geven hun facturatiegegevens rechtstreeks door aan het Departement Landbouw en Visserij.
 • Als de landbouwer een ander bedrag dan datgene dat werd gefactureerd door het controleorgaan, wenst terugbetaald te krijgen, moet dit voor 31 oktober 2019 gemeld worden aan het Departement Landbouw en Visserij.

Subsidie combineren met andere subsidies

 • Deze subsidie is NIET combineerbaar met de steun verkregen voor de certificatiekosten voor biologische productie die wordt uitbetaald in het kader van de ‘GMO-verordening Groenten en Fruit’.
 • Deze subsidie is WEL combineerbaar met de hectaresteun voor de biologische productiemethode.