Behoud van lokale rundveerassen (PDPO III)

Bepaalde lokale rundveerassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele rundveerassen is nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland. Bovendien is een dergelijke levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning kan de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale rundveerassen worden gestimuleerd. De subsidie wordt toegekend in het kader van een vijfjarige verbintenis.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor betalingen voor agromilieumaatregelen. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina 'Actieve landbouwer'.

Opgelet: Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door landbouwers met een lopende verbintenis voor deze maatregel. 

Omdat het GLB afloopt eind 2020 worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering).

 

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar verlengd worden in 2021, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen

Rundveerassen die in aanmerking komen

  • Rood ras

  • Witrood ras

  • Belgisch witblauw, dubbeldoeltype

  • Kempens Roodbont

Subsidiebedrag

De subsidie voor het houden van lokale rundveerassen bedraagt jaarlijks 150 euro/rund of 175 euro/rund voor dieren onder melkproductieregistratie.

Uitbetaling

De uitbetaling van deze agromilieumaatregel voor campagne 2020 gebeurt eind april 2021.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche Subsidie behoud lokale rundveerassen (versie 01.10.2020).

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’.

Inschrijving in het stamboek

CRV-Vlaanderen vzw
T.a.v. Gabriël Deschuymer
Buchtenstraat 7
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel. 078 15 44 44 - Fax 09 363 92 06
e-mail: gabriel.deschuymer@crv4all.com

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Behoud lokale rundveerassen’ kan u zich richten tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.