Volmachtensysteem wordt vereenvoudigd

Op 1 juni 2017 werd het volmachtensysteem binnen het Departement Landbouw en Visserij vereenvoudigd. Enerzijds werd het aantal types volmachten beperkt. Anderzijds worden volmachten bruikbaar voor alle soorten aanvragen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Waar er vroeger vier types volmachten bestonden, werd dit teruggebracht tot twee types:

  1. Raadplegen - volmacht

Met deze volmacht geeft de volmachtgever inzagerecht in alle historische, huidige en toekomstige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De volmachthouder kan echter zelf geen aanvragen indienen.

  1. Beheren - volmacht

Met deze volmacht geeft de volmachtgever een volmacht voor het indienen en wijzigen van alle huidige en toekomstige aanvragen, alsook het automatisch inzagerecht in uw historische, huidige en toekomstige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij.

Het departement wijst erop dat voortaan ook VLIF-aanvragen kunnen worden ingediend met een beheren-volmacht. Vroeger bestond hiervoor een aparte VLIF-volmacht.

De bestaande volmachten werden, waar het inhoudelijk en juridisch mogelijk was, automatisch omgezet naar een nieuwe volmacht. Volmachten die niet konden worden omgezet, werden stopgezet. Volmachtgevers en volmachthouders kunnen hun volmachten steeds raadplegen en beheren via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Meer informatie over de volmachten vindt u in de infofiche ‘Volmachten Departement Landbouw en Visserij' en op de helppagina van het e-loket Landbouw en Visserij.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw