Premie voor het produceren van vleeskalveren

Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2018 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling. De landbouwer moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

Landbouwers die in aanmerking komen voor de premie, worden met een brief op de hoogte gebracht. Landbouwers die deze brief niet ontvangen en van mening zijn dat ze toch in aanmerking komen, moet en zelf contact opnemen met de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Vanaf 2 oktober 2017 tot en met 15 december 2017 moeten landbouwers hun deelname bevestigen via het e-loket bij “Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2018” (www.landbouwvlaanderen.be). Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2018 de premie te kunnen ontvangen.

Na 15 december 2017 heeft de landbouwer nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2018, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag daalt echter met 1% per werkdag dat hij te laat is.

Bij een volledige bedrijfsovername gedurende de campagne moet de overnemer van het bedrijf nog een deelnameverklaring indienen op het e-loket om in aanmerking te komen voor de premie van die campagne.

Wat zijn de premievoorwaarden in 2018?

Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal kalveren geslacht in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 dat afkomstig is van een vleeskalverbeslag.

De kalveren moeten op de slachtdatum jonger zijn dan 8 maanden en moeten minstens 120 dagen op het vleeskalverbeslag aanwezig geweest zijn.

De kalveren moeten vanaf hun aankomst op het bedrijf correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig en correct aan Sanitel werden gemeld. Dieren waarvan aankomst, vertrek… laattijdig gemeld zijn, zullen in ieder geval uitgesloten worden van de premie.

Opgelet! Kalveren waarvan de identificatie en registratie na de aankomst op het vleeskalverbeslag niet correct blijkt te zijn, zijn niet premiewaardig!

Voor kalveren geslacht in een buitenlands slachthuis gelden dezelfde voorwaarden.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw