Visserij: stopzetting visserij VIIa

Ingevolge quota-uitputting van tong VIIa is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf vrijdag  14   december 2018 (00.00 uur) tot eind 2018 verboden te vissen op :

-           Alle soorten VIIa (bericht SG van 11.12.2018, BS 13.09.2018)

Eveneens het aan boord houden, het overladen en het lossen van visserijproducten  welke na 14 december 2018 (00.00 uur) gevangen zijn in de ICES-gebieden VIIa is verboden.