Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw in nieuw jasje

Op 1 april 2014 is de bestaande regeling inzake bedrijfsadvisering in de biologische landbouw in werking getreden.  Vanaf 1 april 2019, exact 5 jaar later, wordt dit systeem in een nieuw jasje gestoken en zullen de dossiers volledig digitaal verlopen en dit via het e-loket.  De papieren dossiers maken plaats voor een digitale behandeling.

Verder zijn er nog enkele extra mogelijkheden binnen de advisering bijgekomen. De mogelijkheden voor de opmaak van een bedrijfsplan worden verruimd naar alle biologische landbouwers en niet langer beperkt tot de biologische landbouwers die maximaal 3 jaar bezig zijn. Verder wordt een extra thema (met name bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening) toegevoegd in de adviesverlening bij het startersadvies en het bedrijfsadvies .

Wat is bedrijfsadvisering in de biologische landbouw?

De bedrijfsadvisering in de biologische landbouw houdt een gesubsidieerd advies in inzake de biologische landbouw voor landbouwers en land- en tuinbouwscholen. 

Er zijn vier soorten advies met telkens een ander subsidiebudget:

  • omschakelingsadvies,
  • opmaak van een biobedrijfsplan,
  • startersadvies,
  • bedrijfsadvies.

Het Departement Landbouw en Visserij erkent adviseurs die dit gesubsidieerde advies kunnen verlenen.

Het ‘omschakelingsadvies’ en/of de ‘opmaak van een biobedrijfsplan’ kan voor gangbare landbouwers of land – en tuinbouwscholen een antwoord bieden op de vraag of de biologische productie al dan niet iets voor zijn of haar bedrijf kan betekenen. Het kan de landbouwer ondersteunen op de weg naar een eventuele start in de biologische landbouw. Het beroep doen op deze adviesmogelijkheid houdt geen verplichting in tot omschakeling naar de biologische productie.

De biologische landbouwer en biologische land -en tuinbouwschool kan ook beroep doen op het advies voor de opmaak van een biobedrijfsplan (ongeacht hoe lang hij reeds biologische landbouwer is).  Verder kan de biologische landbouwer en biologische land- en tuinbouwschool tijdens zijn omschakelingsperiode beroep doen op startersadvies, en later op bedrijfsadvies. Het subsidiebedrag verschilt tussen deze twee adviessoorten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende subsidiepercentages en de plafonds voor de verschillende soorten advies.

Type advies Subsidiabel percentage
van het contractbedrag
Maximale plafondbedragen
per type advies
(alle contracten samen)
Overzicht types advies met subsidiespercentages en plafonds
Omschakelingsadvies 75% 510 euro
Biobedrijfsplan 75% 960 euro
Startersadvies 75% 3200 euro
Bedrijfsadvies 50% 4000 euro

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw