Opstartsteun voor nieuwe erkende producentenorganisaties 2019

Producentenorganisaties versterken de onderhandelingspositie van de producenten in de keten. Daarom ondersteunen de Vlaamse en de Europese overheid nieuwe, erkende producentenorganisaties. Tussen 1 en 30 april 2019 kunnen nieuwe producentenorganisaties een steunaanvraag indienen voor het verkrijgen van deze opstartsteun.

Producentenorganisaties versterken niet enkel de onderhandelingspositie van de producenten in de keten, ze zorgen ook voor een betere relatie tussen de producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen.

De opstartsteun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren, na de erkenning van de organisatie als producentenorganisatie, toegekend. Het bedrag is een percentage van de jaarlijkse productie van de producentenorganisatie of een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de organisatie. Het maximale steunbedrag is 30.000 euro per jaar. Alleen de best gerangschikte aanvragen komen in aanmerking, tot uitputting van het budget.

Een organisatie kan alleen steun krijgen indien ze recent werd opgericht en erkend is als producentenorganisatie.

Meer informatie en het aanvraagformulier is terug te vinden op de pagina Samenwerking in de keten op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw