Herinnering uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2019

Zondag 21 april 2019 is de uiterste datum om de verzamelaanvraag in te dienen via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Let op: de uiterste indieningsdatum valt dit jaar in het Paasweekend. Begin tijdig aan het invullen en indienen van de verzamelaanvraag, want in het weekend en op Paasmaandag wordt de infolijn niet bemand. Landbouwers kunnen dan dus niet terecht bij hun buitendienst voor hulp.

Is de verzamelaanvraag reeds ingediend?

Landbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben een bevestigingsmail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Ook op het e-loket (tegel ‘verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. De datum van indiening en de naam van de persoon die laatst heeft ingediend, worden ook vermeld.

Nog niet ingediend?

Als de landbouwer nog geen verzamelaanvraag heeft ingediend, moet dit ten laatste op 21 april gebeuren om geen steun te verliezen door laattijdige indiening. Er wordt met elke werkdag vertraging 1% van de steun afgehouden. Bovendien riskeren aangifteplichtige landbouwers een verzuimersboete bij de Mestbank als zij de verzamelaanvraag niet tijdig indienen.

Indienen na 16 mei betekent dat er geen steun meer uitbetaald kan worden. Een initieel ingediende versie kan na 21 april wel nog worden gewijzigd tot donderdag 31 mei, zonder verlies van steun.

Betalingsrechten

Landbouwers houden ook best met het volgende rekening: (volledige) bedrijfsovernames moeten vóór 13 april gemeld worden, omwille van de tijd die nodig is voor de administratieve afhandeling (volmachten, verzamelaanvraag, …). Betalingsrechten moeten in het bezit zijn van de aanvrager op 21 april. Bij een zuivere overdracht van betalingsrechten moet de overdracht uiterlijk op 21 april zijn ingediend, in zoverre de overnemer de rechten deze campagne wil activeren.

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Landbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden. Belangrijk om weten: het duurt minstens een dag na het aanvragen van een volmacht, vooraleer de volmachthouder effectief een verzamelaanvraag zal kunnen opstarten. Landbouwers kunnen best vóór 13 april deze aanvraag doen om zeker te zijn dat hun volmacht effectief geactiveerd is tijdens de laatste dagen.

Landbouwers kunnen ook bij hun buitendienst terecht voor hulp bij het indienen. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat dit in het weekend van 21 april en maandag 22 april niet kan. Landbouwers kunnen de openingsuren en contactgegevens van de verschillende buitendiensten raadplegen op www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘contact’-tegel. De medewerkers van het departement kunnen de landbouwers via de telefoon op weg helpen of landbouwers kunnen de aanvraag ook op de computers van de buitendienst indienen. Dit laatste kan echter enkel op afspraak.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw