Land InZicht! - Beleef het platteland op 11 mei

Zelfrijdende tractors en robots die van bloemen houden, kluizenaars die digitaal herleven en bomen tussen de gewassen op het veld. Laat het platteland je verrassen tijdens Land InZicht! Met deze campagne tonen twaalf landbouwbedrijven en plattelandsinitiatieven in heel Vlaanderen hoe Europa en Vlaanderen met het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) investeren in ons platteland. Op zaterdag 11 mei nodigen ze iedereen uit voor een toffe dag vol beleving en ontdekking. Ook in jouw buurt.

Twaalf landbouwbedrijven en plattelandsinitiatieven zetten de deuren open11 mei 2019 - Land In Zicht

Elke dag spant de landbouwsector in Vlaanderen zich in om de lat telkens weer hoger te leggen: om meer duurzaam en ecologisch te produceren, efficiënter met energie om te gaan, minder CO2 uit te stoten en zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar ook om het platteland een boost te geven en ons landschap te koesteren. En om bij te leren en te innoveren.  Als gezonde en economisch weerbare landbouwbedrijven waarin jonge boeren brood zien. Voor dit alles krijgen de landbouwers op het platteland steun vanuit Europa en Vlaanderen. Ook organisaties en bedrijven op het platteland krijgen steun om het sociaal weefsel te versterken, kwetsbare groepen een kans te geven of stukjes grond te herbebossen.

De campagne Land InZicht! van het Vlaams Ruraal Netwerk zet deze initiatieven in de kijker. Tijdens de open dag op zaterdag 11 mei 2019 kunnen jong en oud kennismaken met de vaak verrassende initiatieven op het platteland. In elke Vlaamse provincie leiden projectpromotoren en land- en tuinbouwers je rond langs hun project of op hun bedrijf. Zo tonen ze hoe ze de steun van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) in de praktijk toepassen.

Win een zalig nachtje op het platteland!

De bezoekers kunnen tijdens de open dag van Land InZicht! op zaterdag 11 mei deelnemen aan een originele wedstrijd. Wie de vragen juist oplost en de schiftingsvraag invult, maakt kans op een overnachting met ontbijt voor twee personen op het platteland. De tweede en derde prijs zijn telkens een goedgevulde streekproductenmand.

Wie doet mee?

Land Inzicht! Deelnemende landbouwbedrijven en projecten: www.land-inzicht.be

Meer informatie over de deelnemende landbouwbedrijven en projecten vind je op de website www.land-inzicht.be.

Kader

Het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) loopt van 2014 tot 2020. De budgetten, deels Europees en deels Vlaams, ondersteunen ambitieuze doelstellingen.

PDPO III werkt rond vier strategische thema’s:

  • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector
  • innovatie en opleiding
  • een hogere weerbaarheid en de verduurzaming van de landbouwsector, zowel ecologisch als economisch
  • een vitaal platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Contact

Coördinator Vlaams Ruraal Netwerk
Ariane Van Den Steen | Tel. 0493 31 69 33
ariane.vandensteen@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.