Vogelgriepvirus H5N8 en H5N5: maatregelen voor particuliere en professionele houders van pluimvee en vogels

Sinds november zijn verschillende besmettingen vastgesteld van het vogelgriepvirus H5N8 en H5N5 in België. Op advies van het FAVV nam de federale regering aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd. Professionele bedrijven met pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd. Bij particuliere houders van pluimvee is de ophokplicht opgeheven vanaf 6 april, maar voederen en drenken van pluimvee moet nog steeds binnen gebeuren.

Vanaf 15 november 2020 tot en met 5 april 2021 legde de federale regering, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • De ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

De verplichte maatregelen die op 1 november zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Raadpleeg een overzicht van alle maatregelen van het FAVV.

In West-Vlaanderen zijn de bijkomende beperkingsgebieden opgeheven op 1 maart. Raadpleeg alle maatregelen van het FAVV in West-Vlaanderen.

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.
De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info over het virus (FAVV) 

Vogelgriep vereist extra aandacht bioveiligheid op uw pluimveebedrijf