Uitbetaling tegemoetkoming landbouwramp 2019

Op 22 december 2020 verricht het Departement Landbouw en Visserij een betaling in het kader van de tegemoetkoming voor de uitzonderlijke zomer 2019. Er zal een bedrag van 18,8 miljoen euro worden uitbetaald. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

De uitzonderlijke zomer die Vlaanderen van 15 juni 2019 tot en met 30 september 2019 in zijn greep hield, werd in juni 2020 door de Vlaamse Regering als landbouwramp erkend. In totaal werden 1.237 tegemoetkomingsaanvragen ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij.

Na behandeling van het dossier werd aan de betrokken landbouwer een voorstel van beslissing gestuurd. Indien de landbouwer daarmee akkoord ging, ontvangt hij nu de betalingen van de voorgestelde schadevergoeding. Rekening houdend met het aantal ingediende aanvragen en een totaal budget van 20,7 miljoen euro dat door de Vlaamse Regering werd vastgelegd, wordt al aan 1.184 landbouwers (of 95,7%) een voorschot van 95% van de voorgestelde schadevergoeding uitbetaald.

In het voorjaar 2021 wordt voortgewerkt aan de afhandeling van de resterende dossiers. Nadat alle aanvragen zijn afgehandeld, zal een saldobetaling van maximaal 5 % worden uitgevoerd. Het precieze percentage is afhankelijk van de eventuele budgetoverschrijding.