Terug naar Agenda

Lunchwebinar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren

INFOSESSIE
Online

Wat

Lunchwebinar van 12u30 tot 13u30 over de verschillende aspecten van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027

Wanneer en thema's

 • 19 januari - de actieve (jonge) landbouwer en inkomenssteun
  Voor de meeste GLB-maatregelen moet u, om hiervoor in aanmerking te komen, voldoen aan de definitie van ‘actieve landbouwer’. Deze sessie gaat in op de voorwaarden van de definitie ‘actieve landbouwer’. Daarnaast worden ook drie maatregelen besproken, basisinkomenssteun (betalingsrechten), herverdelende inkomenssteun en inkomenssteun voor jonge landbouwer.
 • 24 januari - conditionaliteit, de nieuwe randvoorwaarden
  De conditionaliteit is de nieuwe term voor de randvoorwaarden zoals we die kenden in het GLB 2014-2022. Landbouwers die steun wensen te ontvangen voor areaal- en diergebonden steunmaatregelen (zoals basisinkomenssteun, ecoregelingen …) moeten de conditionaliteit naleven. In deze webinar wordt duiding gegeven over enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vroegere randvoorwaarden. 
 • 26 januari - aanleg van bufferstroken
  Deze sessie gaat dieper in op de verplichtingen i.v.m. de aanleg van bufferstroken binnen de conditionaliteit en op de vrijwillige maatregelen die in steun voorzien om een bufferstrook aan te leggen. Daarnaast ook informatie over de meerjarige bloemenstroken in de fruitteelt.
 • 31 januari - methaanreductie bij rundvee door voedermanagement 
  Om de methaanuitstoot afkomstig uit de verteringprocessen van runderen te verlagen, kan onder andere ingezet worden op aanpassingen in het voedermanagement. Door het toevoegen van additieven, zoals 3-NOP of nitraat, of voedermiddelen als geëxpandeerd/geëxtrudeerd lijnzaad, koolzaadvet of een combinatie van bierdraf met koolzaadschroot aan het rantsoen van melk- en vleesvee, kunnen de enterische broeikasgasemissies gereduceerd worden.
 • 3 februari - maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren
  Deze sessie gaat dieper in op de ecoregeling ‘vruchtafwisseling met een vlinderbloemige’, ecoregeling en agromilieuklimaatmaatregel ‘inzaai van eenjarige en meerjarige ecoteelten’ (met uitzondering van grasklaver dat later in februari aan bod komt) en ecoregeling ‘het verhogen van organische koolstof op bouwland’. Allen dragen bij tot onder meer een betere bodemkwaliteit. 

Opgelet: in de loop van de maand februari gaat deze reeks webinars verder. Meer informatie over de thema’s en de data van die lunchwebinars volgen. Hou dus zeker ook onze activiteitenagenda in het oog!

Inschrijving

Bent u geïnteresseerd in één of meer van deze themawebinars? 

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier: Lunchwebinars Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (office.com).

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe GLB vindt u op onze website bij www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023.

Departement Landbouw en Visserij

België

Delen: