Terug naar Agenda

Stakeholdersmeeting insecten 2023

CONGRES
Fysiek

Het Departement Landbouw en Visserij, het Strategisch Platform Insecten en de partners van ValoReSect, IntroSect en Entobiota nodigen u uit voor de Stakeholdersmeeting insecten, (Meer)waarde van insecten in een circulaire economie op donderdag 1 juni 2023, van 10u tot 16u in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Schrijf u in voor de Stakeholdersmeeting Insecten 2023

Programma SPI stakeholdersmeeting 2023
Timing Titel Beschrijving
10u Welkom en presentatie van het Strategisch Platform Insecten Wat zijn de belangrijkste activiteiten en verwezenlijkingen van het Strategisch Platform Insecten van het afgelopen jaar?
10u45 Presentatie Introsect Introsect heeft als doel om landbouwers kennis te laten maken met insectenkweek als nieuwe landbouwactiviteit en hen ook verder te begeleiden bij opstart op kweektechnisch, wetgevend en financieel vlak. Een nieuwe, publiek beschikbare tool in dit kader wordt voorgesteld. Deze zal starters toelaten om voor hun specifieke situatie de kosten die met een pilootkwekerij gepaard gaan te berekenen.
11u15 Presentatie Entobiota Het Entobiota project startte in 2019 en werd gefinancierd door het FWO. In dit project werd strategisch basisonderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen de zwarte soldatenvlieg larven (Hermetia illucens), hun substraat en hun darmmicrobiota en de invloed hiervan op (i) de groei van de larven, (ii) hun microbiële veiligheid en (iii) hun chemische veiligheid. Met de opgebouwde fundamentele kennis ontwikkelden de onderzoekspartners strategieën die gebruik maken van (symbiotische) micro-organismen om (i) de productiviteit van de larven te verhogen, (ii) de microbiële veiligheid te verhogen, (iii) de nutritionele samenstelling te verbeteren, (iv) nieuwe antimicrobiële stoffen te identificeren en (v) de ongewenste invloed van plastics en hun additieven te vermijden.
12u00 Lunch en postersessie -
13u30 ValoReSect – Valorisatie van frass ValoReSect doelt op het valoriseren van insectenresidu (frass) tot een duurzame grondstof voor de productie van bodemverbeteraars of meststoffen. Via case-studies werd de economische rendabiliteit van verwerkingsprocessen alsook de veiligheid en kwaliteit van het verwerkte eindproduct in kaart gebracht. Drie alternatieve verwerkingstechnieken van meelwormen- en zwarte soldatenvlieglarven frass werden onderzocht, namelijk thermisch drogen, pelletiseren en pyrolyse of een combinatie van deze technieken.
14u15

Workshop ValoReSect: Valorisatie van frass: opportuniteiten & hindernissen

Postersessie

Ben jij insectenkweker, verwerker of producent van meststoffen? Samen bekijken we de praktische en financiële haalbaarheid om frass te valoriseren als bodemverbeteraar. 

 

Welke verwerkingstechnieken zijn het voordeligst? Wat is de meerwaarde van frass als bodemverbeteraar? Wat is de duurzaamheid van deze valorisatieketen? 

15u15 Afsluiting + receptie -

Deze stakeholdersmeeting insecten wordt georganiseerd door Strategische platform Insecten, Thomas More, Inagro en KU Leuven. 

Met de steun van Departement Landbouw en Visserij, Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Delen: