Terug naar Agenda

Studieavond Voedergewassen en Veehouderij (Roosdaal)

STUDIEDAG
Fysiek

PROGRAMMA 

19u45: Verwelkoming

Marleen Delanoy, Departement Landbouw en Visserij

19u50: LCV-actueel met onder andere aandacht voor:

  • Méteil - mengteelt met vele gezichten.
  • Rassenproeven en afrijping maïs in een gewijzigd klimaat.
  • Hittestress in maïskuilen.
  • Hoe ritnaalden bestrijden in maïs.
  • Actualiteiten rond knolcyperusbestrijding in maïs.
  • Rassenproeven veldbonen en het vervoederen van veldbonen.
  • Nieuwigheden binnen IPM.

Marleen Delanoy, Departement Landbouw en Visserij

21u10: Pauze

21u25: Kunstmestbesparing en alternatieven voor kunstmest.

Thijs Vanden Nest, ILVO

23u00: Slotwoord

Jos Van Cutsem, Voozitter Interstudieclub

WANNEER EN WAAR

Donderdag 2 februari 2023 om 19u45.
Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (voorheen Proefcentrum Pamel)
Molenstraat 26
1760 Pamel-Roosdaal

INSCHRIJVEN

Bij voorkeur inschrijven via dit inschrijvingsformulier.

Andere studiedagen in deze reeks

Bent u verhinderd op deze datum? Volg dan één van de andere LCV-studievergaderingen voedergewassen en veehouderij op volgende locaties en data

Plaats Tijdstip Datum Plaats Tijdstip Datum

Sint-Niklaas

Namiddag

25/01/2023

Roosdaal

Avond

2/02/2023

Poperinge

Avond

25/01/2023

Kruisem

Namiddag

9/02/2023

Bocholt

Avond

30/01/2023

Webinar

Avond

9/02/2023

Glabbeek

Avond

30/01/2023

Webinar

Avond

13/02/2023

Eeklo

Avond

31/01/2023

Waarloos

Namiddag

14/02/2023

Tongeren

Avond

31/01/2023

Webinar

Avond

14/02/2023

Hoogstraten

Namiddag

2/02/2023

Webinar

Avond 16/02/2023

VOLZET

Enkele van deze LCV-studievergaderingen komen in aanmerking voor de vervolgopleiding fytolicentie.
Het programma van iedere LCV-studievergadering kan u tevens raadplegen op de websites van het Departement Landbouw en Visserij of het LCV.

MEER INFO

Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, de Interstudieclub en de Provinciale Dienst Land- en Tuinbouw Vlaams-Brabant

België

Delen: