Nieuws https://lv.vlaanderen.be/ nl <a href="/nieuws/vlaamse-voedselstrategie-een-feit" hreflang="nl">Vlaamse voedselstrategie is een feit</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/vlaamse-voedselstrategie-een-feit%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E De Vlaamse voedselstrategie is een feit. Minister van Landbouw en Voeding Jo Brouns en het Departement Landbouw en Visserij hebben de ambitieuze en breed gedragen strategietekst voorgesteld tijdens de Vlaamse voedseltop in Roeselare. De voedselstrategie bevat ook enkele voedseldeals, hefboomacties waaronder verschillende actoren hun schouders willen zetten om concrete resultaten te kunnen boeken.  di, 11/29/2022 - 07:14 Petra 3016 <a href="/nieuws/tijdelijke-aanvullende-quotamaatregelen-met-ingang-vanaf-1-december" hreflang="nl">Tijdelijke aanvullende quotamaatregelen met ingang vanaf 1 december</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/tijdelijke-aanvullende-quotamaatregelen-met-ingang-vanaf-1-december%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Wijziging van het ministerieel besluit betreffende de technische aanvullende maatregelen met ingang van 1 december 2022. di, 11/29/2022 - 13:26 Petra 3017 <a href="/nieuws/uitbetaling-voorschot-premie-voor-het-behoud-van-de-gespecialiseerde-zoogkoeienhouderij-en-1" hreflang="nl">Uitbetaling voorschot premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en voorschot premie voor vergroening campagne 2022</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/uitbetaling-voorschot-premie-voor-het-behoud-van-de-gespecialiseerde-zoogkoeienhouderij-en-1%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Op 28 november 2022 werd het voorschot van de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers. ma, 11/28/2022 - 10:44 Petra 3015 <a href="/nieuws/nieuw-ondersteuningskader-klaar-voor-telers-van-groenten-en-fruit-en-producentenorganisaties" hreflang="nl">Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisaties</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/nieuw-ondersteuningskader-klaar-voor-telers-van-groenten-en-fruit-en-producentenorganisaties%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Vanaf 1 januari 2023 starten de nieuwe, zevenjarige operationele programma’s in de sector groenten en fruit, via de Gemeenschappelijke Marktordening. De Vlaamse Regering heeft het nieuwe ondersteuningskader groenten en fruit goedgekeurd, die meer vrijheid en flexibiliteit aan producentenorganisaties geeft om de gezamenlijke afzet van groenten en fruit te organiseren. di, 11/22/2022 - 08:50 Petra 3010 <a href="/nieuws/opstart-quotaonderhandelingen-zeevisserij" hreflang="nl">Opstart quotaonderhandelingen zeevisserij</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/opstart-quotaonderhandelingen-zeevisserij%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Elk jaar rond eind november – begin december bespreekt de Quotacommissie het visplan voor het volgende jaar. do, 11/17/2022 - 12:44 Petra 3005 <a href="/nieuws/belgie-voorzitter-van-het-european-coast-guard-forum-ecgff" hreflang="nl">België is voorzitter van het European Coast Guard Forum (ECGFF)</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/belgie-voorzitter-van-het-european-coast-guard-forum-ecgff%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Van september 2022 tot september 2023 is België voorzitter van het European Coast Guard Forum (ECGFF), een forum waarin alle kustwachten van Europa samen komen. Het Departement Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Belgische kustwacht, samen met een 20-tal partners in België. wo, 11/16/2022 - 14:17 Petra 3001 <a href="/nieuws/vlaams-aquacultuur-symposium" hreflang="nl">Vlaams Aquacultuur Symposium</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/vlaams-aquacultuur-symposium%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Donderdag 27 oktober 2022 vond de 11de editie van het Vlaams Aquacultuur Symposium plaats bij Thomas More, Campus Geel. De editie van 2022 stond in het teken van &#039;Nieuwe eiwitten voor de aquacultuur&#039;. do, 11/17/2022 - 12:26 Petra 3003 <a href="/nieuws/samenkomst-klankbordgroep-en-opstart-kustgebonden-lokale-actiegroep-schrijf-u" hreflang="nl">Samenkomst klankbordgroep en opstart kustgebonden lokale actiegroep: schrijf u in</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/samenkomst-klankbordgroep-en-opstart-kustgebonden-lokale-actiegroep-schrijf-u%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Op 27 september kwamen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge een zestigtal enthousiaste stakeholders voor een eerste keer fysiek samen in het kader van de Klankbordgroep van het Convenant ‘Op koers naar Duurzaamheid’. Daarnaast werd ook de praktische opstart van een lokale actiegroep (LAG) voor de kustzone toe. Deze LAG zal tot doel hebben om op basis van een eigen strategie, en met ondersteuning vanuit het EFMZVA, bij te dragen tot vanuit de visserij- en aquacultuurgemeenschap geleide lokale ontwikkeling. do, 11/17/2022 - 12:50 Petra 3006 <a href="/nieuws/activiteitenverslag-fiva-2021" hreflang="nl">Activiteitenverslag FIVA 2021</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/activiteitenverslag-fiva-2021%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) stelt binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter beschikking voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector. Het activiteitenverslag geeft informatie over de regelgeving, een overzicht van de ingediende en betoelaagde dossiers en van de uitbetaalde steun in 2021, evenals de evolutie van het FIVA sinds 2007. do, 11/17/2022 - 12:38 Petra 3004 <a href="/nieuws/tijdelijke-aanvullende-quotamaatregelen-voor-zwarte-koolvis-vanaf-17-november" hreflang="nl">Tijdelijke aanvullende quotamaatregelen voor zwarte koolvis vanaf 17 november</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/tijdelijke-aanvullende-quotamaatregelen-voor-zwarte-koolvis-vanaf-17-november%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Het departement Landbouw en Visserij is genoodzaakt om tijdelijk aanvullende maatregelen voor zwarte koolvis door te voeren, gezien het hoge benuttingspercentage van het beschikbare quotum.<br /> wo, 11/16/2022 - 10:40 Petra 3000 <a href="/nieuws/koolstoflandbouw-carbon-farming-al-van-gehoord" hreflang="nl">Koolstoflandbouw of carbon farming: al van gehoord?</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/koolstoflandbouw-carbon-farming-al-van-gehoord%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Door koolstof op te slaan op het landbouwbedrijf, bijvoorbeeld in de bodem of houtige landschapselementen, wordt CO2 uit de atmosfeer vastgelegd. Zo levert de landbouw een positieve bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.<br /> wo, 11/09/2022 - 14:56 Petra 2993 <a href="/nieuws/loopbaanbegeleiding-misschien-ook-iets-voor-u" hreflang="nl">Loopbaanbegeleiding: misschien ook iets voor u?</a> https://lv.vlaanderen.be/%3Ca%20href%3D%22https%3A//lv.vlaanderen.be/nieuws/loopbaanbegeleiding-misschien-ook-iets-voor-u%22%20hreflang%3D%22nl%22%3Eview%3C/a%3E Werken op een land- of tuinbouwbedrijf is ondernemen met een passie. En die passie gaat soms gepaard met de nodige kopzorgen. wo, 11/09/2022 - 15:37 Petra 2995