Terug naar Nieuws

7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie in de land- en tuinbouw   

Steun

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij maakt 7,4 miljoen euro vrij voor projecten van innovatie, demonstratie en samenwerking in de land- en tuinbouw. Er is een budget beschikbaar van 4 miljoen euro VLIF innovatiesteun voor landbouwers die projecten realiseren die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet op niveau van hun landbouwbedrijf. Bijkomend is 2,4 miljoen euro steun gereserveerd voor operationele groepen rond innovatie en samenwerking. Tot slot wordt 1 miljoen euro steun uitgetrokken voor demonstratieprojecten met het oog op duurzaam nutriëntenbeheer en reductie van broeikasgassen.

VLIF Innovatie

Vlaanderen stimuleert innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Via projectsteun kunnen land- en tuinbouwbedrijven op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun. Aanvragers kunnen een project uitwerken rond reductie van emissies in de veehouderij of rond een thema naar keuze. Een deel van het budget is voorbehouden voor projecten rond reductie van emissies. 

Voor de oproep 2024 is een totaal budget van 4 miljoen euro gereserveerd.

Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen

In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek of opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Een operationele groep bestaat minstens uit (actieve) landbouwers en/of producentenorganisaties, en in functie van de projectdoelstellingen aangevuld met onderzoekers, adviseurs, andere actoren uit de agrobusiness-keten, brancheorganisaties, andere ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, … 

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van innovatieve producten, diensten, processen, methoden of technieken in projecten van EIP-innovatie. Projecten van EIP-samenwerking bieden de mogelijkheid om blijvende innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren te creëren met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen. Indien de creatie van een nieuw samenwerkingsproject nog onvoldoende matuur is, is er de mogelijkheid om een eenjarig voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

Voor elk van deze types EIP-projecten kunnen projecten rond een thema naar keuze aangevraagd worden. Een deel van het budget voor EIP-innovatie is voorbehouden voor projecten met het oog op de reductie van broeikasgassen. 

Onder de categorieën EIP-samenwerking en EIP-Samenwerking voorbereiding is een deel van het budget voorbehouden voor projecten met als thema’s “Samenwerking in de eiwitketen” of “valorisatie nevenstromen”. 

Voor de oproep 2024 is 2,4 miljoen euro gereserveerd voor EIP-projecten innovatie en samenwerking.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Vanuit non-profit organisaties die expertise hebben in duurzame landbouwpraktijken, worden land- en tuinbouwers geholpen om deze toe te passen op hun bedrijf. De thema’s van deze oproep zijn ‘Duurzaam nutriëntenbeheer’ en ‘Reductie van broeikasgassen’.

Voor de oproep 2024 is 1 miljoen euro steun gereserveerd.

Praktische informatie voor VLIF innovatie, EIP – operationele groepen en demonstratieprojecten

Van 1 maart tot en met 30 april 2024 kunnen projecten ingediend worden voor elk van deze drie oproepen.

De oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027  dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt. 

Meer gedetailleerde info over de specifieke oproepen vindt u terug op onze webpagina's:

Webinar op 26 maart Oproepen Innovatie 2024: EIP en VLIF-innovatie

Zie Webinar oproepen Innovatie 2024: EIP en VLIF-Innovatie | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be)

Delen: