Terug naar Nieuws

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een visvergunning voor de Golf van Gascogne (1 juni-30 september 2023) is beschikbaar

Visserij

Het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een visvergunning voor de Golf van Gascogne (1 juni-30 september 2023) is beschikbaar. Bij interesse gelieve het formulier in te willen vullen en het ten laatste op 31 maart 2023 via mail over te maken naar zeevisserij@lv.vlaanderen.be

De belangrijkste (gekende) voorwaarden zullen ook nog eens worden opgenomen in een apart rondschrijven dat u voor het einde van de maand zal ontvangen. Het gaat daarin o.a. over:

  • Het verbod om een visreis in VIIIa,b  met vangsten in andere ICES-gebieden te combineren.
  • Gebruik van een maaswijdte van minstens 70 mm in de ICES gebieden VIIIa, b. Voor gerichte visserij op tong met boomkorren wordt een paneel met een maaswijdte van ten minste 150 mm in de bovenste helft van het voorste deel van het net aangebracht.
  • De minimuminstandhoudingsreferentiemaat van 25cm voor tong…..
  • De toegekende hoeveelheden tong/kW motorvermogen en de in te leveren hoeveelheden tong uit 7fg e 7a in de periode van 1 juli-31 oktober…..De toegekende hoeveelheden tong/kW zullen afhangen van het aantal deelnemende vaartuigen. De in te leveren hoeveelheden zullen waarschijnlijk niet veel afwijken van 2022.
  • Er zullen maximaal 10 vaartuigen kunnen deelnemen (omdat dan nog enige rendabiliteit mogelijk is). Indien er meer vaartuigen zijn, zal er geloot worden….
  • ….
Delen: