Terug naar Nieuws

Activiteitenverslag FIVA 2021

Visserij

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) stelt binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter beschikking voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector. Het FIVA geldt als één van de voornaamste bronnen van nationale cofinanciering binnen het Operationeel Programma EFMZV (2014 – 2020). Het activiteitenverslag geeft informatie over de regelgeving, een overzicht van de ingediende en betoelaagde dossiers en van de uitbetaalde steun in 2021, evenals de evolutie van het FIVA sinds 2007.

In 2021 werden 11 FIVA-gerelateerde dossiers ingediend voor een totaal projectbedrag van 5.153.009,8 EUR. De meeste van deze dossiers werden onder Unie Prioriteit (UP) 1 ingediend, namelijk: investeringen door reders, onderzoeksprojecten of studies en havenuitrusting. Daarnaast waren er ook nog enkele projecten in verband met afzetmaatregelen en promotie. De FIVA-vastleggingskredieten werden in 2021 voor het vijfde jaar op rij helemaal opgebruikt. Het EFMZV-programma blijft daarmee op kruissnelheid.

Wilt u meer weten over de projecten die steun ontvangen vanuit het FIVA? Bezoek dan zeker onze webpagina Realisaties en lopende projecten | Departement Landbouw & Visserij.

Link naar het volledige rapport Activiteitenverslag Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) | Vlaanderen.be.

Delen: