Terug naar Nieuws

Bekijk nu de bedrijfstakresultaten op de cijferwebsite

Beleid

Hoe zit het met de opbrengsten en kosten van de aardappelteelt? Is er een grote spreiding in het inkomen van melkveehouders? Wat weten we over de worpindex en de voederconversie in de varkenshouderij? Wat is de gemiddelde verkoopprijs van peren? U vindt nu ook de economische resultaten en technische kengetallen van de bedrijfstakken voor 2021 op onze interactieve cijferwebsite. Zo kunt u uw eigen bedrijfsresultaten gemakkelijk vergelijken met die van gelijkaardige bedrijven en kunt u doordachte beslissingen nemen over uw toekomstige bedrijfsinvesteringen.

De basis van deze schat aan waardevolle data is het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), een steekproef van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het Departement Landbouw en Visserij houdt de bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een zeshonderdtal bedrijven. De cijfers worden ook verwerkt in studies en rapporten, zoals het Landbouwrapport. Het LMN garandeert anonimiteit en vertrouwelijkheid. Hebt u interesse om eraan mee te werken? Check onze website op www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding.

De cijfers over de bedrijfstakken vindt u op onze cijferwebsiteĀ www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

Delen: