Terug naar Nieuws

België is voorzitter van het European Coast Guard Forum (ECGFF)

Visserij

Aan het einde van de 13e plenaire zitting van het European Coast Guard Forum (ECGFF, 5-7/9/2022 in Split), nam België de rol van voorzitter over van Kroatië. De Belgische voorzitter Piet Pieters en de Vlaamse voorzitter Nathalie Balcaen ontvingen de Europese vlag tijdens de ceremonie en wisselden informatie uit over de organisatie van zo’n forum. Dit is immers een uniek instrument om informatie en ervaringen uit te wisselen, te leren van gezamenlijke oefeningen en samen oplossingen voor gemeenschappelijke problemen te bedenken. Kortom: onze banden aan te halen met de kustwachtorganisaties van de Europese lidstaten.

De Belgische kustwacht organiseert in het komende jaar verschillende activiteiten:

  • een workshop samen met Frontex (the European Border and Coast Guard Agency)
  • een workshop samen met EMSA (European Maritime Safety Agency)
  • een bijeenkomst van de werkgroep Cyber Security
  • de oefening "COASTEX 23" in samenwerking met EFCA (European Fisheries Control Agency)
  • een plenaire conferentie in samenwerking met DG MARE (Directorate General Maritime Affairs and Fisheries)

Zo zullen de deelnemers ons veelzijdige land en onze ‘elfde provincie’ (de Noordzee) beter leren kennen.

Bezoek de website van de Kustwacht voor meer informatie over het Belgisch voorzitterschap van het European Coast Guard Forum (ECGF) en een tijdslijn van de verschillende activiteiten in 2023.

Delen: