Terug naar Nieuws

Bijkomende verduidelijking bij het rondschrijven van 26 april 2023

Visserij

In het rondschrijven van 26 april 2023 werd onder punt 2 het dagplafond voor tong in ICES VIId aangepast. Er werd toen het volgende vermeld:

Bij gecombineerde reizen tussen de ICES gebieden VIId en VIIe of tussen VIId en VIIf,g geldt vanaf 1 mei het volgende:

  • voor vaartuigen van het KVS is het in het ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 90kg per vaartdag. 
  • oor vaartuigen van het GVS is het in het ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 175 kg.

Vermits het dagplafond van gecombineerde reizen niet hoger kan liggen dan het basis dagplafond, moet bovenstaande als volgt gelezen worden:

Bij gecombineerde reizen tussen de ICES gebieden VIId en VIIe of tussen VIId en VIIf,g geldt vanaf 1 mei het volgende:

  • voor vaartuigen van het KVS is het in het ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 90kg per vaartdag. 
  • voor vaartuigen van het GVS is het in het ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 175 kg per vaartdag.
Delen: