Terug naar Nieuws

Britse unilaterale acties en maatregelen in Engelse wateren

Visserij

Sinds de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk een toenemend aantal unilaterale maatregelen genomen in Britse wateren. Dit voorjaar kondigde de Britse overheid aan dat men publieke consultaties zou publiceren voor 43 aparte visserijbeheersplannen (FMP's – Fisheries Management Plans) voor soorten in Engelse wateren. Acht van die beheersplannen kregen prioriteit, waaronder het beheersplan voor platvis in de Noordzee en het Oostelijk Kanaal, en voor demersale non-quota bestanden in het Kanaal. Voor elk van het beheersplan wordt een publieke consultatie opengesteld, waarop beleidsmakers, wetenschappers, NGO's, industrie en andere stakeholders kunnen reageren. Deze aanpak is verschillend van de Europese aanpak waar meerjarenplannen het visserijbeheer van verschillende bestanden per zeebekken regelen. Ook het departement Landbouw en Visserij heeft gereageerd op de publieke consultatie en is van mening dat dergelijke plannen best geagendeerd worden in het Specialized Committee for Fisheries, wat het forum bij uitstek is om dergelijke plannen gezamenlijk te bespreken.

Daarnaast nam het Verenigd Koninkrijk ook nog bijkomende technische maatregelen voor inktvis in Engelse wateren, namelijk door de maaswijdte aan te passen van minimaal 40 mm naar minimaal 80 mm. Deze maatregel ging van kracht in Britse wateren vanaf 24 oktober 2023. Een overzicht van deze en andere aanvullende maatregelen voor 2023 vindt u bij Visserijbeleid | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

Delen: