Terug naar Nieuws

Ecoregeling verhogen koolstofgehalte op bouwland via stalmest: neem foto’s met de LV-AgriLens app als bewijsmateriaal

Steun

In 2023 kunnen landbouwers als ecoregeling een subsidie aanvragen voor het verhogen van het koolstofgehalte op bouwlandpercelen door het aanbrengen van producten met een hoog koolstofgehalte, waaronder stalmest. Het subsidiebedrag kan toegekend worden op een perceel bouwland als aangetoond kan worden dat minstens 10 ton stalmest per hectare werd opgebracht. Het Departement vraagt  landbouwers om foto’s te nemen als bewijs dat de stalmest werd opgebracht en dit op te slaan in de LV-AgriLens app.

Omdat landbouwers nu reeds kunnen starten met het opbrengen en onderwerken van stalmest, dus nog vóór de indiening van de verzamelaanvraag waarin de landbouwer de subsidie aanvraagt, wil het Departement Landbouw en Visserij geïnteresseerde landbouwers nu al informeren over hoe ze kunnen aantonen dat deze maatregel werd uitgevoerd op het perceel.

Landbouwers die de subsidie voor het verhogen van het koolstofgehalte willen ontvangen, moeten het departement één of meerdere foto’s bezorgen van de stalmest die op het perceel werd opgebracht. Dit kan door een foto te nemen op het moment dat de stalmest wordt uitgespreid, op het veld ligt of ondergewerkt wordt. De foto moet duidelijk aantonen dat er stalmest werd opgebracht. Er wordt aangeraden geen close-upfoto te nemen, maar er wordt best ook niet te ver uitgezoomd, om zeker te zijn dat de stalmest nog steeds zichtbaar is op de foto.

Het departement vraagt landbouwers de foto te nemen met de LV-AgriLens app van het departement, zodat er zekerheid is over locatie en tijdstip van de foto. Op het tabblad Foto’s in de LV-Agrilens app kan elke landbouwer zijn/haar eigen fotogalerij aanmaken door de foto’s te nemen zoals hierboven beschreven. Hij/zij hoeft deze foto’s nog niet naar het departement door te sturen. 

Na het indienen van de verzamelaanvraag zal het departement zogenaamde taken uitsturen via de LV-AgriLens app naar landbouwers met een aanvraag voor deze maatregel. De landbouwer krijgt hiervoor een bericht, opent vervolgens de taken in de app en kan elke taak eenvoudig beantwoorden door de foto’s uit de fotogalerij toe te voegen en door te sturen. 

Landbouwers die geen gebruik maken van de de LV-Agrilens app, moeten er voor zorgen dat de medewerkers van het departement aan de hand van de foto het perceel kunnen identificeren. Het wordt daarom aangeraden voldoende uit te zoomen en eventueel herkenningspunten van het perceel in het beeld op te nemen. Het moet evenwel duidelijk zichtbaar blijven op de foto’s dat er stalmest op het perceel werd gebracht.

Landbouwers die stalmest uitrijden of laten uitrijden voor de subsidie ‘Verhogen koolstofgehalte op bouwland’, moeten foto’s nemen als bewijsmateriaal. Zo kunnen zij nadien aantonen dat het perceel voldoet aan de voorwaarden voor uitbetaling. Percelen waarvoor niet kan aangetoond worden dat er stalmest werd opgebracht, komen niet in aanmerking voor uitbetaling van de subsidie.

Delen: