Terug naar Nieuws

Heel wat jonge landbouwers vragen investeringssteun aan

Steun

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) is en blijft belangrijk voor de ondersteuning van investeringen op een land- of tuinbouwbedrijf. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport 2021. In totaal werden vorig jaar voor 654 miljoen euro investeringen vooropgesteld, waarvoor, indien elke geselecteerde investering ook wordt uitgevoerd, in 123 miljoen euro steun voor voorzien wordt. Meer dan drie kwart van de verleende steun ging naar investeringen die in hoge mate bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Jonge landbouwers vinden ook hun weg naar de steun. Vorig jaar werden 170 aanvragen voor opstartsteun voor jonge landbouwers goedgekeurd. Het hoogste aantal sinds 2015. Vorig jaar hervormde Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits een aantal van de steunmaatregelen met extra aandacht voor de zogenaamde niet-productieve investeringen in het belang van milieu, biodiversiteit, waterberging en het landschap.

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds is een belangrijk instrument voor land- en tuinbouwers die investeringen doen op hun bedrijf. In 2021 werden door landbouwers voor 654 miljoen euro investeringen aangemeld. Daarvan werd bijna 375 miljoen euro investeringen geselecteerd voor steun, dat zijn bijna 10.000 investeringen. Daarvoor wordt dan in 123 miljoen euro steun voorzien.

Ruim een kwart van de globale steun ging naar investeringen in energiebesparing, gevolgd door investeringen in emissies en automatisering. Als je het per sector bekijkt, wordt het meest geïnvesteerd door groentetelers en melkveehouders.

Belangrijke hervormingen

Op 1 januari 2021 verhoogde Vlaams minister Hilde Crevits de meest duurzame investeringen (steuncategorieën voor 30% en 40%) voor jonge landbouwers met 10%. Het gaat bijvoorbeeld over warmtepompen, warmterecuperatiesystemen, koematrassen met focus op bovenwettelijk dierenwelzijn, precisielandbouw enz.

Ook de regelgeving rond de zogenaamde niet-productieve investeringen werd in de loop van 2021 aangepast met een uitbreiding van subsidies voor maatregelen die het klimaat en het milieu ten goede komen. Het gevolg was een echte boost van het aantal investeringen met een maatschappelijke meerwaarde o.a. voor het milieu, biodiversiteit, waterberging en voor het landschap. Er werden 1.132 investeringen geselecteerd, die op meer dan 5 miljoen euro steun kunnen rekenen. Vlaanderen anticipeert op die manier op het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat vanaf 2023 meer aandacht vraagt voor die thema’s.

In 2021 werden ook weer heel wat projecten ingediend voor innovatieve investeringen, zoals zeekraalteelt in een zilte verticale landbouw, het recupereren van nutriënten uit groentestromen voor varkensvoeder, een mobiele eiwittoaster voor circulaire bedrijfsvoering in de akkerbouw en de rundveesector, enz.

U kan het rapport downloaden op onze website bij Activiteitenverslagen Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Delen: