Terug naar Nieuws

Hoe vraagt u een pre-ecoregeling aan in de verzamelaanvraag 2022?

Steun

Rode klaver met bij

In aanloop naar het nieuwe GLB in 2023, kunnen landbouwers al in 2022 instappen in pre-ecoregelingen die een positieve impact hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. De pre-ecoregelingen kunnen via de verzamelaanvraag worden aangevraagd. In dit persbericht zetten we ook de verschillende codes van de pre-ecoregelingen op een rijtje.

De pre-ecoregelingen zijn: de ‘Inzaai van productief kruidenrijk grasland’, ‘Ecologisch beheerd grasland’, ‘Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten’, ‘Precisielandbouw - plaatsspecifiek bekalken’, ‘Precisielandbouw - Automatische aansturing van machines via GPS of RTK-GPS’, ‘Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland’ en ‘Voedermanagement bij melkvee’.

Over de voorwaarden voor het verkrijgen van de steun voor deze pre-ecoregelingen werd al uitvoerig gecommuniceerd in webinars en eerdere persberichten. Voor meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van de pre-ecoregelingen verwijst het Departement Landbouw en Visserij naar de fiches op de website Pre-ecoregelingen.

Pre-ecoregelingen kunnen worden aangevraagd via de verzamelaanvraag tot en met 31 mei 2022. De verzamelaanvraag moet wel uiterlijk 30 april ingediend zijn, maar landbouwers die na het indienen van de verzamelaanvraag toch nog willen instappen in een pre-ecoregeling, kunnen dit doen door een wijziging van de eerder ingediende verzamelaanvraag.

Pre-ecoregelingen per perceel

De pre-ecoregelingen ‘Inzaai van productief kruidenrijk grasland’, ‘Ecologisch beheerd grasland’, ‘Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten’ en ‘Precisielandbouw - plaatsspecifiek bekalken’ zijn maatregelen die per perceel aangevraagd kunnen worden.

Hiervoor moet de landbouwer de bij de maatregel horende bijkomende bestemming invullen op het perceel waarvoor de premie aangevraagd wordt. 

Voor kruidenrijk grasland is dat de bestemming ‘EKG’, voor ecologisch beheerd grasland is dat ‘EEG’, inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten wordt aangevraagd met ‘EET’ en plaatsspecifiek bekalken met ‘EPK’. 

Op het e-loket krijgt de landbouwer hulp, zodat de aangifte correct wordt ingediend. Door middel van verschillende types opmerkingen wordt onder andere de combinatie van specifieke teeltcodes met een bepaalde pre-ecoregeling niet toegestaan. Er is ook een overzicht beschikbaar genaamd ‘Overzicht perceelsgebonden’ met meer informatie over wat voor welke pre-ecoregeling werd aangevraagd.

Pre-ecoregelingen op bedrijfsniveau

Precisielandbouw - Automatische aansturing van machines via GPS of RTK-GPS’, ‘Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland’ en ‘Voedermanagement bij melkvee’ zijn pre-ecoregelingen die voor het gehele bedrijf aangevraagd moeten worden.

Onder het menu-item ‘Pre-ecoregeling’ kan de landbouwer naast het overzicht voor de perceelsgebonden maatregelen ook doorklikken naar de bedrijfsgebonden maatregelen.‘Precisielandbouw – aansturing via (RTK-) GPS’ en ‘Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland’. 

Bij doorklikken op ‘Precisielandbouw – aansturing via (RTK-) GPS’ kan de landbouwer aanvinken om deel te nemen aan deze maatregel. Vervolgens wordt een keuze gemaakt tussen GPS en RTK-GPS en tot slot of de GPS aansturing wordt toegepast op gewasbeschermingsmiddelen of korrelmeststoffen of op beide. Er wordt tevens een indicatie gegeven van de percelen die in aanmerking komen voor deze maatregel. Op deze percelen moet de maatregel worden toegepast.

Bij ‘Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland’ moet de landbouwer enkel aanvinken dat hij/zij wenst deel te nemen. Op basis van de teelten die ingevuld werden in de percelentabel, wordt de gemiddelde EOC-waarde berekend voor het totale areaal bouwland.  

De maatregel ‘Voedermanagement bij melkvee’ is nog niet beschikbaar voor deelname op het e-loket. Van zodra dit mogelijk is, zal hierover in een apart persbericht gecommuniceerd worden door het departement. Dit wordt ten vroegste verwacht na het volgende onderhoudsmoment van het e-loket op 17 maart.

Delen: