Terug naar Nieuws

Loofvernietigingsdata 2022 in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Plant

hand met jonge kleine aardappelen met wat zand rond

Het Departement Landbouw en Visserij deelt de loofvernietigingsdata mee in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen. Voor de vroege rassen is die datum 20 juli, voor de intermediaire rassen 26 juli en voor de late rassen 1 augustus.

Elk jaar deelt het departement de loofvernietigingsdata mee in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen, zoals voorgeschreven door het ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij voor 2022 de data bepaald tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2022 best vernietigd wordt:

  •  Voor de vroege rassen: 20 juli
  •  Voor de intermediaire rassen: 26 juli
  •  Voor de late rassen:  1 augustus

Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.

Delen: