Terug naar Nieuws

Meer dan zeventig organisaties bundelen de krachten voor beter welbevinden onder landbouwers

Beleid

Vandaag heeft minister van landbouw Jo Brouns een ambitieus actieplan voorgesteld dat er voor moet zorgen dat onze landbouwers zich beter in hun vel voelen. Een brede waaier aan organisaties uit de landbouwsector, het middenveld, de welzijnssector én organisaties van erfbetreders (dierenartsen, adviseurs, …) zetten mee de schouders onder de uitvoering van dit actieplan. Met een VLAM-campagne wordt ook de burger opgeroepen om meer erkenning te tonen voor het werk van onze land- en tuinbouwers.

Jouw sympathie geeft onze boeren energie!De laatste jaren klinken de signalen van landbouw(st)ers die kampen met sociale en mentale problemen steeds luider. De grootste stressfactoren die land- en tuinbouw(st)ers ervaren, zijn de regelgeving, de continuïteit van de bedrijfsvoering, de administratieve last en de prijsvorming. Ook het moeilijke evenwicht tussen werk en privé, maar ook het onzeker toekomstperspectief, blijken vaak een kopbreker. Tot slot ervaren veel landbouwers de weinig maatschappelijke waardering voor de sector en de manier waarop landbouw vaak in de media komt, als kwetsend.

Beter zorg dragen voor onze boeren

Gesprekken met boeren, signalen van de landbouworganisaties en kenniscentra en de bevraging van het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) hebben Vlaams minister van landbouw, Hilde Crevits, het Departement Landbouw en Visserij en ILVO er in november 2020 toe aangezet om een ronde-tafel te organiseren rond dit thema. In het vervolgtraject werden drie werktafels georganiseerd waaraan overheid, onderzoekers, experten maar ook landbouwers zelf deelnamen. Het resultaat is het ambitieuze actieplan dat vandaag werd voorgesteld.

Al meer dan zeventig organisaties uit de landbouwsector, het middenveld, de welzijnssector en organisaties van erfbetreders (dierenartsen, adviseurs …) hebben zich uitdrukkelijk geëngageerd om de schouders te zetten onder de uitvoering van de drie centrale thema’s uit het actieplan:

  • Het bespreekbaar maken van mentale en sociale problemen bij landbouw(st)ers en hen doorverwijzen naar de juiste hulp, door bv. meer netwerkmomenten onder landbouwers te organiseren, in media en op evenementen getuigenissen te delen van landbouwers die eerder met mentale problemen kampten, Boeren op een Kruispunt als centraal aanspreekpunt verder te promoten …
  • Het versterken van de individuele vaardigheden van landbouw(st)ers, door bv. uitwerken van loopbaanbegeleiding en coaching voor landbouwers, aandacht hebben voor mentaal welbevinden in leerplannen landbouwonderwijs en in naschoolse vormingen, …
  • Het aanpakken van mogelijke stressfactoren bij landbouwers, door bv. eenvoudigere regelgeving, organiseren van meer activiteiten die burger en landbouwer met elkaar in contact brengen, …

Meer maatschappelijke erkenning voor onze boeren

Maar ook de burger wordt opgeroepen om zijn/haar steentje bij te dragen en meer erkenning te tonen voor het werk van onze land- en tuinbouwers. VLAM werkte onder de slogan “Jouw sympathie geeft onze boeren energie!” een specifieke campagne uit die consumenten moet bewust maken van de belangrijke rol die landbouwers spelen in onze voedselvoorziening.

U vindt meer info op onze webpagina Bedrijfsvoering | Opstarten, overnemen en stopzetten | Welbevinden.

Jouw sympathie geeft onze boeren energie!

Delen: