Terug naar Nieuws

Meer weten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027? Volg onze lunchwebinars in januari en februari!

Steun

Op 1 januari was het zover: het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 ging eindelijk van start. Dat nieuwe GLB brengt heel wat veranderingen met zich mee: zo is er nu de conditionaliteit (de vroegere ‘randvoorwaarden’), zijn er de nieuwe ecoregelingen en werd ook de definitie ‘actieve landbouwer’ aangepast. 

Het is dus belangrijk dat u als landbouwer goed geïnformeerd bent. Daarom organiseren we in de maanden januari en februari een aantal webinars over verschillende aspecten van het nieuwe GLB. Elke webinar duurt een uur, van 12u30 tot 13u30.

Data en thema's

 • 19 januari - de actieve (jonge) landbouwer en inkomenssteun
  Voor de meeste GLB-maatregelen moet u, om hiervoor in aanmerking te komen, voldoen aan de definitie van ‘actieve landbouwer’. Deze sessie gaat in op de voorwaarden van de definitie ‘actieve landbouwer’. Daarnaast worden ook drie maatregelen besproken: basisinkomenssteun (betalingsrechten), herverdelende inkomenssteun en inkomenssteun voor jonge landbouwer.
   
 • 24 januari - conditionaliteit, de nieuwe randvoorwaarden
  De conditionaliteit is de nieuwe term voor de randvoorwaarden zoals we die kenden in het GLB 2014-2022. Landbouwers die steun wensen te ontvangen voor areaal- en diergebonden steunmaatregelen (zoals basisinkomenssteun, ecoregelingen …) moeten de conditionaliteit naleven. In deze webinar wordt duiding gegeven bij enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vroegere randvoorwaarden.
 • 26 januari - bufferstroken
  Deze sessie gaat dieper in op de verplichtingen i.v.m. bufferstroken binnen de conditionaliteit en op de vrijwillige maatregelen die in steun voorzien om een bufferstrook aan te leggen. Daarnaast zal ook informatie over de maatregel meerjarige bloemenstroken in de fruitteelt gegeven worden.
   
 • 31 januari - methaanreductie bij rundvee door voedermanagement
  Om de methaanuitstoot afkomstig uit de verteringprocessen van runderen te verlagen, kan onder andere ingezet worden op aanpassingen in het voedermanagement. Door het toevoegen van additieven aan het rantsoen van melk- en vleesvee, kunnen de enterische broeikasgasemissies gereduceerd worden. Welke maatregelen er steun krijgen, wordt tijdens deze webinar toegelicht.
   
 • 3 februari - maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren
  Deze sessie gaat dieper in op de ecoregeling ‘vruchtafwisseling met een vlinderbloemige’, de ecoregeling en agromilieuklimaatmaatregel ‘inzaai van eenjarige en meerjarige ecoteelten’ (met uitzondering van grasklaver dat later in februari aan bod komt) en de ecoregeling ‘het verhogen van organische koolstof op bouwland’. Allen dragen bij tot onder meer een betere bodemkwaliteit. 

In de loop van de maand februari gaat deze reeks webinars verder. Meer informatie over de thema’s en de data van die lunchwebinars volgt nog. Hou dus zeker onze activiteitenagenda in het oog!
 

Inschrijving

Bent u geïnteresseerd in één of meer van de lunchwebinars? Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier Lunchwebinars Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (office.com).

Meer informatie over het nieuwe GLB 2023-2027 vindt u in de infofiches op onze website bij www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023.

Delen: