Terug naar Nieuws

Meldingsplicht vanaf 1 januari 2022 onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen

Bedrijfsvoering

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder via het loket www.wateronttrekking.be (Vlaamse Milieumaatschappij). Hier geeft u aan waar, hoe, hoeveel en waarvoor u water zal onttrekken. De waterloopbeheerder kan dan nagaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn. Binnen de 48 uur na uw registratie beoordeelt de waterloopbeheerder uw melding. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wie een permanente installatie voor de onttrekking van water wil, moet hiervoor een machtiging aanvragen. Ook deze machtiging moet aangevraagd worden via het e-loket www.wateronttrekking.be. Bij onttrekking van water via een vaste installatie moet u een verzegelde debietmeter voorzien, die het totale volume onttrokken water vastlegt. Vóór 15 maart van het daaropvolgende jaar, doet u op ditzelfde loket aangifte van de onttrokken hoeveelheden.

Meer info over de werking van het e-loket wateronttrekking vindt u bij Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop (Vlaanderen).

Delen: