Terug naar Nieuws

Netwerkmoment welbevinden landbouwers op 19 juni in Hasselt

Bedrijfsvoering

Minister van Landbouw Jo Brouns gaf in mei vorig jaar de aftrap voor een actieplan welbevinden voor onze land- en tuinbouwers. In dit actieplan bundelen een brede groep van actoren de krachten om het welbevinden van de landbouwers te versterken. Het welbevinden van de land- en tuinbouwer blijft onder druk staan. Denken we maar aan de prijsvorming, de gevolgen van de energiecrisis, de onzekerheid en de impact ten gevolge van het milieu- en natuurbeleid …

Het Vlaams Ruraal Netwerk wil de verschillende actoren met elkaar in contact brengen zodat ze kennis kunnen uitwisselen en kunnen netwerken over de grenzen van organisaties heen. Bovendien kunnen hieruit ook nieuwe ideeën groeien naar nieuwe initiatieven en engagementen voor de toekomst. Het spreekt voor zich dat naast de actoren ook de land- en tuinbouwers worden uitgenodigd op deze netwerkdag.

Meer info over het programma, de sprekers en de inschrijvingslink vindt u op Netwerkmoment welbevinden van landbouwers | Vlaams Ruraal Netwerk. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht. Deadline voor inschrijven: 12 juni 2023.

Waar kan u terecht als het even minder goed gaat? Hier vindt u meer praktische informatie Welbevinden | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Delen: