Terug naar Nieuws

Nieuw ras Engels raaigras op de Belgische rassenlijst

Plant

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras Engels raaigras opgenomen: MERSEVAL. Het ILVO voerde hiervoor vanaf 2018 de officiële proeven uit in opdracht van het Vlaams Comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 4 jaar onderzoek: MERSEVAL

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en Kempen. Twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder 3 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid. 

Merseval wordt in tabel 1 vergeleken met de standaarden Cancan en Melways. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het late diploïd ras van Engels raaigras Merseval tot de rassenlijst toegelaten in 2022
Kenmerken Cancan Melways Merseval
Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*) 98,5 101,5 102,9
Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*) 96 104 100,1
Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*) 97,5 102,5 106,8
Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*) 99,7 100,3 101,3
Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*) 98,1 101,9 99
Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*) 99,8 100,2 106,6
Vroegheid eerste snede (grashoogte in cm op 15-20 april) 19,4 20 18,6
Roestresistentie (1-9) 4,8 5,3 6,3
Persistentie begrazing (%) 80,5 85,6 86,7
Begin datum aarvorming 20/mei 20/mei 22/mei
Gemiddelde datum aarvorming 1/jun 29/mei 31/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Cancan en Melways is gelijkgesteld aan 100.

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten ras in 2022

Merseval
Dossiernummer* VG/A/018/00210 (VG/A/LOLPE/00210)
Aanvrager DLF Seeds A/S
Kweker ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde -
Type Laat, diploïd

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om voor de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

Delen: