Terug naar Nieuws

Nieuw ras triticale op de Belgische rassenlijst

Plant

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras triticale opgenomen: Paddle. Het ILVO (ILVO Plant – Gent) en CRA-W (Département Productions Agricoles - CRA-W Gembloux) voerden hiervoor vanaf 2020 de officiële rassenproeven uit in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Resultaten van de rassenproeven 2021 en 2022

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandstreek (1), zandleemstreek (2), leemstreek (1), Ardennen (1) en Jurastreek (1). 

Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden Borodine, Elicsir, Joraki, Bilboquet en Brehat. In tabel 1 worden de opbrengsten weergegeven. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. In tabel 2 worden de waarnemingen weergegeven en in tabel 3 de technologische kenmerken. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. 

Tabel 1: samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022
Rassen Opbrengsten 2021
5 centra*
kg/ha
Opbrengsten 2021
5 centra*
%
Opbrengsten 2022
5 centra**
kg/ha
Opbrengsten 2022
5 centra**
%
Opbrengsten
Gewogen gemiddelde
kg/ha
Opbrengsten
Gewogen gemiddelde
%
Borodine 7550 102 10518 90 9034 95
Elicsir 7532 101 11581 99 9556 100
Jokari 6267 84 11179 95 8723 91
Bilboquet 7841 105 12771 109 10306 108
Brehat 7516 101 12690 108 10103 106
Gem. van de standraardrassen 7341 99 11748 100 9545 100
Paddle 7983 106 12412 106 10153 106

* een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.
** een proef in de Ardennen werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

Tabel 2: samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020-2021 en 2021-2022
Rassen Vorst Legering Witziekte Gele roest Bruine roest Bladvlekken ziekte Oogvlekken ziekte Plant lengte Vroegheid aarvorming
Rassen 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 cm <> dagen
Borodine 6,1 6,9 8,3 9,0 4,2 6,6 7,3 126 2
Elicsir 7,6 8,9 5,6 5,8 7,8 6,6 7,1 124 0
Jokari 7,6 7,0 5,1 9,0 6,5 6,0 8,5 122 -6
Bilboquet 7,1 6,4 7,5 8,3 7,4 6,7 6,5 136 0
Brehat 7,2 4,8 7,3 7,6 7,3 6,4 6,5 131 -4
Gem. dan de standaardrassen 7,1 6,8 6,8 7,9 6,6 6,5 / 128 -2
Paddle 7,8 5,1 8,0 7,5 8,3 7,3 6,0 132 -2
Tabel 3: samenvatting van de technologische kenmerken van de proeven 2020-2021 en 2021-2022
Rassen Technologische kenmerken
Duizend korrel gewicht
g
Technologische kenmerken
Hectoliter gewicht
kg
Technologische kenmerken
Eiwitgehalte
%
Borodine 51 67 11,9
Elicsir 50 71 12,1
Jokari 42 68 12,2
Bilboquet 50 68 11,8
Brehat 55 68 11,6
Gem. van de standaardrassen 49 68 11,9
Paddle 47 71 12,1

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras in 2022

Paddle
Dossiernummer RW 760025
Aanvrager Deffontaines SA
Kweker Deffontaines SA
Aanvraaggemachtigde -
Delen: