Terug naar Nieuws

PFAS-verontreiniging in Vlaanderen: een stand van zaken

Plant

Nadat er in 2021 PFAS-verontreiniging in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht aan het licht kwam, werd hier al heel wat rond gewerkt. Er wordt breder gekeken dan de regio rond Zwijndrecht. De Vlaamse Regering riep Karl Vrancken uit tot opdrachthouder om de onderzoeken en werkzaamheden te coördineren. Samen met zijn team brengt Vrancken het probleem van persistente chemicaliën in kaart. Hij werkt hiervoor ook samen met partners binnen de Vlaamse overheid, andere overheden en overheidsorganisaties en belanghebbende partijen. Het Departement Landbouw en Visserij wordt hier natuurlijk ook bij betrokken (vanuit de bevoegdheden rond landbouw in Vlaanderen).

Alle informatie wordt verzameld op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling
 
Op dit moment lopen verschillende acties naast elkaar:

  • in heel Vlaanderen wordt gezocht naar locaties waar PFAS werd/wordt geproduceerd en gebruikt (bv brandweerterreinen, sites van industriële branden waar in het verleden blusmiddelen met PFAS werden gebruikt, …). Of er onderzoeken lopen in uw gemeente(s), wordt vermeld op de website. U vindt er een overzicht van de aanpak en de stand van het onderzoek en de bijhorende 'no regret'-maatregelen per site in de gemeente.
  • tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan (wetenschappelijk) inzicht in onderzoeken naar chemicaliën in de bodem, het grond- en oppervlaktewater, de lucht, voeding en het lichaam van mens en dier. Regelmatig wordt hier nieuw onderzoek op de PFAS-website gepubliceerd.
  • De PFAS-opdrachthouder en zijn team werken ook verder aan tussentijdse rapporten die ze zowel aan de Vlaamse Regering, in het Vlaams Parlement als aan het grote publiek voorstellen.

Dit werk is zeker nog niet gedaan. Ondertussen worden er specifieke maatregelen genomen waar nodig (zogenaamde ‘no regret'-maatregelen). In de regio Zwijndrecht wordt momenteel een bevraging van landbouwers georganiseerd. Landbouwers die schade ondervonden/ondervinden van de 'no regret'-maatregelen die genomen werden rond de 3M-site, kunnen tussen 27 januari en 18 februari 2022 een tegemoetkoming aanvragen. Deze aanvraag heeft géén impact op eventuele latere dadingen of schikkingen.

Bent u in dit geval? Dan kan u een dossier met raming van (financiële) schade indienen. De landbouworganisaties geven hier ondersteuning aan de landbouwers die dit nodig hebben. De ingediende dossiers worden door het Departement Landbouw en Visserij dan beoordeeld op hun conformiteit. De tegemoetkoming die door 3M wordt betaald, wordt uitgewerkt door een stuurgroep waarin ook de landbouworganisaties, het Departement Landbouw en Visserij, de PFAS-opdrachthouder en 3M zitten. Landbouwers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, krijgen een voorstel toegestuurd door de PFAS-opdrachthouder. Dat voorstel kan aanvaard of geweigerd worden door de landbouwer.

Meer info vindt u op: Tegemoetkoming voor landbouwers regio Zwijndrecht | Vlaanderen.be.

Delen: