Terug naar Nieuws

Samenkomst klankbordgroep en opstart kustgebonden lokale actiegroep: schrijf u in

Visserij

Op 27 september kwamen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge een zestigtal enthousiaste stakeholders voor een eerste keer fysiek samen in het kader van de Klankbordgroep van het Convenant ‘Op koers naar Duurzaamheid’. In het eerste deel van deze Klankbordgroep gaven sprekers van het ILVO, het Departement Landbouw en Visserij en de Rederscentrale een toelichting over de doelstellingen binnen het convenant: beschermen, produceren en verwerken, en consumeren en communiceren. In het tweede deel werd er teruggekeken op de verwezenlijkingen binnen het Operationeel Programma EFMZV (2014 – 2020) en de toegevoegde waarde van de diverse projecten die steun gekregen hebben. Als laatst werd het aankomend nieuwe Belgische programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorgesteld. De programmafacilitator lichtte daarbij ook de praktische opstart van een lokale actiegroep (LAG) voor de kustzone toe. Deze LAG zal tot doel hebben om op basis van een eigen strategie, en met ondersteuning vanuit het EFMZVA, bij te dragen tot vanuit de visserij- en aquacultuurgemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

Op maandag 5 december vindt de kick-off plaats waarin de vorming, structuur en verantwoordelijkheden binnen deze LAG besproken wordt. Men rekent op een zo breed mogelijke deelname vanuit de kustgebonden zeevisserij- en aquacultuurgemeenschap. Noteer deze datum dus zeker in uw agenda!

De kick-off vindt plaats van 9u30 tot 12u00 in de InnovOcean Campus, Jacobsenstraat 1, Oostende. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht, via Opstartvergadering 5 december.

Voor meer informatie over deze kick-off, contacteer de programmafacilitator sam.colpaert@west-vlaanderen.be.

Delen: