Terug naar Nieuws

Satellietbeelden van percelen met indicatie van groei beschikbaar op Geoloket Landbouw

Bedrijfsvoering

Het Departement Landbouw en Visserij stelt de satellietbeelden van eind juli ter beschikking aan gebruikers van het Geoloket Landbouw. Zo kunnen gebruikers op een objectieve manier de mate van groei van de gewassen in juli beoordelen of vergelijken met omliggende percelen. Het departement vraagt tevens om de verzamelaanvraag aan te passen wanneer het teeltplan zou wijzigen omwille van de droogte.

Naar aanleiding van de droogte deze zomer, zijn er naast de gebruikelijke luchtfoto's en intekening van de percelen, ook satellietbeelden opgeladen op het Geoloket Landbouw van het Departement Landbouw en Visserij. Deze satellietbeelden kunnen gebruikt worden om bij voorbeeld op een objectieve manier na te gaan of het gewas op het perceel een groeiachterstand heeft ten opzichte van percelen in de buurt, maar ook of het gewas dor stond terwijl het eigenlijk nog volop in zijn groeifase had moeten zijn.

De satellietbeelden, samen met de vegetatie-index, geven immers een indicatie van de fotosynthese of, met andere woorden, van de mate van groei van de gewassen die deze zomer op de percelen stonden. 

De vegetatie-index wordt voor elk perceel weergegeven door middel van een rood cijfer. Hoe hoger de waarde, hoe groener de kaart en hoe hoger de mate van fotosynthese van het gewas in groei. Lagere waarden en een bruinere kleur op de kaart duiden op een lage mate van fotosynthese. Voor verdorde gewassen zijn deze waarden typisch laag. Let op, een lage waarde kan er ook op duiden dat het gewas reeds geoogst werd voor het nemen van de satellietbeelden.

Om de beelden en bijhorende indices te raadplegen, moeten deze wel eerst aangevinkt worden in de lagenkiezer van de kaart op Geoloket Landbouw.
U kunt het Geoloket raadplegen na aanmelding op het e-loket of zonder aanmeldingsprocedure via de cijferwebsite.

Bij “Achtergrondlagen” moet “Sentinel 2 groei-index 15/7 tot 31/7/2022” of “Sentinel 2 groei-index 01/08 tot 15/08/2022” aangevinkt worden. Bij “Andere lagen” moet “landbouwgebruikspercelen 2022, groei-index 15/7 tot 31/7/2022” of “landbouwgebruikspercelen 2022, groei-index 01/08 tot 15/08/2022” aangevinkt worden.

schermafbeelding satelietbeelden

Figuur:  Welke lagen aan te vinken in de lagenkiezer

Het Departement Landbouw en Visserij benadrukt dat de informatie op het Geoloket Landbouw louter ondersteunende informatie is. 

Het departement vraagt ook om altijd de aangifte in de verzamelaanvraag aan te passen indien het teeltplan door de droogte gewijzigd is. Dit is bij voorbeeld belangrijk voor percelen waar maïs die als korrelmaïs aangegeven is, alsnog als silomaïs geoogst is of zal worden, in combinatie met een aanvraag voor de pre-ecoregeling ‘Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland’. Het onderscheid tussen korrel- en silomaïs moet immers aangetoond worden, maar dat is niet nodig als er silomaïs is aangegeven in de verzamelaanvraag.

Delen: