Terug naar Nieuws

Steun voor de keten in de agrovoedingssector - Oproep voor investeringsprojecten 2022

Steun

Groepen van landbouwers en actoren uit de agrovoedingssector die een investering plannen die de agrovoedingsketen duurzamer maakt en een directe meerwaarde betekenen voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken landbouwproducten, kunnen van 17 oktober tot en met 10 november 2022 een projectsubsidie van 30% aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. Minister Brouns maakt hiervoor 2.300.000 euro VLIF-steun vrij.

Al decennialang staat de Vlaamse agrovoedingssector garant voor de productie van kwaliteitsvolle en gezonde voeding. Om dat ook in de toekomst te garanderen, moeten we blijven werken aan de toegevoegde waarde, de kwaliteit, de voedselveiligheid en de duurzaamheid van onze landbouw- en voedingsproducten. Investeringen en innovatie op dat vlak zijn van belang voor de economische ontwikkeling van de sector zelf. Ze dragen ook bij aan de realisatie van de Vlaamse voedselstrategie, die minister Brouns eind november zal lanceren. ‘Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie’ is een van de vier pijlers van de voedselstrategie. Door gericht te investeren maken we werk van een toekomstgerichte Vlaamse agrovoedingsketen waarvan de land- en tuinbouwers de basis blijven vormen.

De oproep voor steun aan investeringsprojecten in de agrovoedingssector is een open oproep zonder specifieke investeringsfocussen om innovatie de vrije hand te geven. Meerwaardecreatie voor de primaire producent als leverancier van de te verwerken landbouwproducten en het versterken en verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingsketen staat bij deze oproep centraal. Samenwerking tussen de ketenactoren wordt aangemoedigd.

Een breed gamma van begunstigden komt in aanmerking: zowel bedrijven actief in de primaire verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten, als (coöperatieve) groepen van landbouwers en een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven 

De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III). Via diverse maatregelen wil het de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen.

Het subsidiepercentage bedraagt 30% van de subsidiable projectkosten. Het maximumbedrag van de subsidie is 300.000 euro per investeringsproject en per begunstigde. Enkel de geselecteerde projecten door een beoordelingscommissie maken kans op een subsidie. De projecten worden beoordeeld op de meerwaarde voor de landbouwsector, de mate van innovatie, de duurzaamheid van het project, de kwaliteit van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2,5 jaar vanaf de kennisgeving van de selectie. 

Meer informatie over deze oproep vindt u op onze website bij Agrovoeding. U vindt er ook het aanvraagformulier voor deze subsidie. De aanvragen moeten ten laatste op 10 november 2022 worden ingediend via het e-loket.

Wil je meer weten over deze oproep agrovoeding? Bekijk dan ons inspirerende filmpje ‘Projectsteun voor de agrovoedingsindustrie’.

Delen: