Terug naar Nieuws

Technische aanvullende maatregelen met ingang van 1 mei 2023

Visserij

1. GOLFCAMPAGNE 2023 (1 JUNI – 30 SEPTEMBER)

Op 1 april 2023 werd de inschrijvingsperiode voor aanvraag vergunningen voor de Golf van Gascogne afgesloten. Er hebben zich 8 vaartuigen ingeschreven.

Op basis van het beschikbare tongquotum 8ab en het uiteindelijk aantal ingeschreven vaartuigen kan de toegewezen hoeveelheid tong per vaartuig zoals ook al vermeld op de Quotacommissie, nu opgetrokken worden naar 18kg/kW.

De betrokken reders van deze vaartuigen zullen binnenkort, samen met de visvergunning, nog een apart schrijven ontvangen met de nodige toelichting.

2. AANPASSING DAGPLAFOND VAN TONG IN HET OOSTELIJK ENGELS KANAAL (ICES-VIID)

In het ICES-gebied VIId is het vanaf 1 mei 2023 voor een vissersvaartuig verboden bij de tongvangst een dagplafond te overschrijden die gelijk is aan:

  • 175 kg voor vaartuigen van het KVS
  • 175 kg voor vaartuigen van het GVS

Gezien de moeilijke situatie wordt dus uitzonderlijk voor de 2 segmenten hetzelfde dagplafond ingesteld.

Bij gecombineerde reizen tussen de ICES gebieden VIId en VIIe of tussen VIId en VIIf,g geldt vanaf 1 mei het volgende:

  • voor vaartuigen van het KVS is het in het ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 90kg per vaartdag.
  • voor vaartuigen van het GVS is het in het ICES-gebied VIId verboden een hoeveelheid tong te overschrijden van 175 kg per vaartdag.

3. WIJTING IN ICES-VIIB-K

Vanaf 1 mei 2023 in de ICES-gebieden VIIb-k voor een vissersvaartuig verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

Delen: