Terug naar Nieuws

Technische aanvullende maatregelen met ingang van 1 november 2023 met overzicht

Visserij

Naar aanleiding van de derde toewijsperiode, welke van start gaat op 1 november, informeren we de reders, op basis van een advies van de quotacommissie van 11 oktober, over de quotamaatregelen. Naast nieuwe maatregelen vanaf 1 november werden ook de bestaande 
maatregelen terug vermeld, om zo een globaal overzicht te kunnen geven.

Daarnaast herinneren we aan de bestaande zeebaarsmaatregelen naar aanleiding van contacten tussen de Britse en Belgische controlediensten

Quotamaatregelen

 

1. Noordzee

1.1 Tong

Groot en Klein Vlootsegment

Aan ieder vissersvaartuig wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid tong toegekend, bestaande uit een vast recht van 5000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 20 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Er worden geen gecombineerde visreizen toegestaan tussen ICES-gebieden II, IV en VIIfg, en tussen ICES-gebieden II, IV en VIIa.

Bij gecombineerde visreizen tussen ICES-gebieden II, IV en een ander ICES-gebied dan het Bristolkanaal en de Ierse Zee, is het voor vaartuigen van het GVS verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg per dag in ICES-gebieden II, IV op zeereisbasis. Voor vaartuigen van het KVS is het dagplafond in dat geval 200 kg op zeereisbasis.

1.2 Schol

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) wordt voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid schol toegekend van 260 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Bij gecombineerde zeereizen tussen VIId en IV is het verboden een hoeveelheid schol te overschrijden gelijk aan 1600kg in ICES gebied IV.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde- estuarium) wordt voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid schol toegekend, gelijk aan 300 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Bij gecombineerde zeereizen tussen VIId en IV is het verboden een hoeveelheid schol te overschrijden gelijk aan 800kg in ICES gebied IV.

1.3 Kabeljauw

Groot Vlootsegment

Voor vissersvaartuigen in de ICES-gebieden II,IV is de hoeveelheid kabeljauw per zeereis 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES- deelgebieden.

Klein Vlootsegment

Voor vissersvaartuigen in de ICES-gebieden II,IV is de hoeveelheid kabeljauw per zeereis 100kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES- deelgebieden.

Bijzondere bepalingen voor TR1 of BT1- vistuig

De hoeveelheden, vermeld in de twee bovenstaande paragrafen, worden bijkomend met 600 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis gebruik maakt van netmaaswijdtes groter dan 100 mm in de bordenvisserij of Schotse Zegen (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1).

1.4 Andere soorten

Voor de andere quotasoorten in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) worden geen wijzigingen aangebracht voor deze laatste toewijsperiode. Dit betekent dat het volgende geldig blijft:

 • Rog: 400kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS, 200kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS. Een verdubbeling blijft gelden indien een vissersvaartuig uitsluitend met planken is uitgerust (Enkel blonde rog (RJH), gevlekte rog (RJM) en stekelrog (RJC) mogen worden aangeland. Voor golfrog bestaat een apart quotum in ICES gebied 7 de).
 • Horsmakreel (IVb-c en VIId): 100kg per vaartdag voor alle vaartuigen, indien 80% of meer van het quotum wordt opgevist, wordt deze hoeveelheid verlaagd naar 50kg per vaartdag.
 • Makreel: 400kg per vaartdag in ICES gebieden IV en VII. Als 80% quotum is bereikt, wordt dit 50kg per vaartdag.
 • Heek: 300 kg per vaartdag (alle gebieden)
 • Haring: 400 kg per vaartdag in ICES gebieden II,IV en VIId
 • Tongschar en witje: 800 kg per vaartdag voor GVS en 500 kg per vaartdag voor KVS.
 • Wijting Noordzee: 500 kg per vaartdag voor GVS en 250 kg per vaartdag voor KVS. Verdubbeling van de vangsthoeveelheden indien vaartuig is uitgerust met planken of zegen.
 • Tarbot en Griet: 400 kg per vaartdag voor GVS en 200 kg per vaartdag voor KVS
 • Zeeduivel: 420 kg levend gewicht per vaartdag. Als 80% quotum is opgebruikt, valt de hoeveelheid terug naar 210kg levend gewicht per vaartdag.

Daarnaast geldt vanaf 1 november voor Zwarte koolvis: 80 kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS en 40 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS. Voor vaartuigen met netmaaswijdtes groter dan 100 mm in de bordenvisserij of Schotse Zegen (TR 1) worden de hoeveelheden verdubbeld. Deze beperking wordt van toepassing omdat 60% van het quotum is opgebruikt.

2. Ierse zee (VII A)

2.1 Tong

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 3000 kg, een wetenschappelijk quotum niet meegerekend.

2. 2 Kabeljauw

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid kabeljauw per vaartuig toegekend, gelijk is aan 100 kg.

2. 3 Wijting

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid wijting per vaartuig toegekend, gelijk is aan 20 kg.

Westelijke wateren (VII B-C, E-K)

3.1 Kabeljauw

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c en VIIe-k voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 100 kg per vaartuig toegekend.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c, en VIIe-k voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 50 kg per vaartuig toegekend.

3.2 Rog

Enkel blonde rog, stekelrog en gevlekte rog worden aangeland. Het is verboden om andere roggensoorten te vissen, aan boord te houden en aan te landen dan blonde rog (RJH), stekelrog (RJC) en gevlekte rog (RJM).

Golfrog heeft een apart quotum voor ICES-gebieden 7 de (RJU/7 de).

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS is in de ICES-deelgebieden VII a-c, e-k wordt een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, gelijk aan 700kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS is in de ICES-deelgebied VII a-c, e-k wordt een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, gelijk aan 350kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

3.3 Wijting (inclusief VIId)

Aan alle vissersvaartuigen wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k een hoeveelheid wijting per zeereis toegekend, gelijk aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

4. Engels kanaal (VII D, E)

4.1 Tong

Groot vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VII d een hoeveelheid tong per zeereis toegekend, gelijk aan 350kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment (VII d)

Voor de vissersvaartuigen van het KVS blijft in het ICES-deelgebied VII d de hoeveelheid tong per zeereis 175kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-deelgebied.

Beide segmenten (VII d)

Wanneer 90% van het quotum in het ICES-gebied VIId is opgevist, worden de hoeveelheden herleid naar respectievelijk 87 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen voor vissersvaartuigen van het KVS en 175kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen voor vissersvaartuigen van het GVS.

Voor gecombineerde zeereizen van een vaartuig van het KVS of GVS in het Oostelijk Engels kanaal (VII d) met:

 • Bristolkanaal (VII f, g) of
 • Westelijk Engels Kanaal (VIIe)

blijven de geldende bepalingen verder van kracht:

ICES gebied

Combinatie met ICES gebied

maatregel

VIId

VIIe

In VIId max 90kg/175kg per vaartdag voor KVS/GVS

-

VIIfg

In VIId max 90kg/175kg per vaartdag voor KVS/GVS

Groot vlootsegment (VII e)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS met vismachtiging VIIe wordt voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid tong VIIe per vaartuig toegekend, gelijk aan 750kg.

Ingeval van gemengde visreizen met aanwezigheid in de ICES-gebieden VIIe en VIIf,g, wordt de hoeveelheid die tijdens die zeereis in ICES-gebied VIIe wordt opgevist, beperkt tot 100kg.

Klein vlootsegment (VII e)

Aan vissersvaartuigen van het KVS met vismachtiging VIIe wordt voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid tong VIIe per vaartuig toegekend, gelijk aan 375kg.

4.2 Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIde een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 2400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIde een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 1200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

4.3 Kabeljauw

Groot en Klein Vlootsegment (VII d)

Aan elk vissersvaartuig in de ICES-deelgebied VIId voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 wordt een hoeveelheid kabeljauw toegekend, gelijk aan 1kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

4.4 Rog

Enkel blonde rog, stekelrog en gevlekte rog worden aangeland. Het is dus verboden om andere roggensoorten te vissen, aan boord te houden en aan te landen dan blonde rog (RJH), stekelrog (RJC) en gevlekte rog (RJM).

Groot Vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VII d een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, gelijk aan 100, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dit ICES-deelgebied.

Klein Vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VII d een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, gelijk is aan 50kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dit ICES-deelgebied.

Deze bepalingen gelden niet voor de golfrog. Daarvoor bestaat er een apart quotum RJU/7 de.

5. Bristolkanaal (VII F, G)

5.1 Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIfg (Bristolkanaal en Noord – Keltische zee) voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid tong toegekend, gelijk aan 5 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

5.2 Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g wordt een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 50kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden;

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g wordt een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 25kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden

6. VII HJK

6.1 Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIhjk voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid tong toegekend per vaartuig van 1200kg, waarbij het wetenschappelijk quotum niet wordt meegerekend.

Ingeval van gemengde visreizen met aanwezigheid In de ICES-gebieden VIIhjk enerzijds en VIIfg anderzijds, is het In de ICES-gebieden VIIhjk verboden een hoeveelheid te overschrijden van 400kg.

6.2 Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIh, j, k voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 een hoeveelheid schol per vaartuig toegekend, gelijk is aan 1500kg.

Bijkomende info

7. Herinnering zeebaars regelgeving

De zeebaarsregeling is opgenomen in de TAC- en quotaverordening 2023/194 va de Raad van 30 januari 2023.

Normalerwijze is commercieel vissen van zeebaars in de Noordzee (IVb en IVc) en de ICES-VII gebieden verboden.

In afwijking van het vorige mag in januari en vanaf 1 april tot en met 31 december zeebaars onder bepaalde omstandigheden gevangen worden. Maar dit geldt niet voor alle ICES-gebieden. In artikel 11 (maatregelen voor de zeebaarsvisserij), lid 3 van de verordening staat duidelijk aangegeven dat er niet op zeebaars gevist mag worden in ICES-gebieden VIIa en VIIg. Zeebaarsvisserij gedurende de aangegeven periode is daarentegen wel toegelaten in gebieden IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf en VIIh.

Voor meer info over de regeling verwijzen we naar de Technische aanvullende maatregelen met ingang van 1 maart 2023 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). (28 februari)

Tabel: overzicht quotamaatregelen

NOORDZEE (IIa, IV)

Tong

GVS &KVS: 5000kg + 20kg/kW

Schol

 • GVS: 260kg/kW
 • KVS: 300kg/kW

Kabeljauw

 • GVS: 200kg per vaartdag op reisbasis
 • KVS: 100kg per vaartdag op reisbasis

+ TR1/BT1: +600 kg per vaartdag op reisbasis

Rog

GVS: 400kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien uitsluitend planken) KVS: 200 kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien uitsluitend planken)

Horsmakreel (IVc, VIId)

 • 100 kg per vaartdag op reisbasis (alle vaartuigen)
 • Indien >80%: 50 kg/vaartdag op reisbasis (alle vaartuigen)

Andere soorten

 • Heek: 300 kg/ vaartdag op reisbasis (alle gebieden)
 • Haring: 400 kg per vaartdag op reisbasis
 • Tongschar en witje: GVS: 800 kg per vaartdag, KVS: 500 kg per vaartdag op reisbasis.
 • Wijting Noordzee: GVS: 500 kg per vaartdag, KVS: 250 kg per vaartdag (x2 indien planken/zegen)
 • Zwarte koolvis: GVS: 80 kg per vaartdag, KVS: 40 kg per vaartdag (x2 indien TR1)
 • Tarbot en Griet: GVS: 400 kg per vaartdag, KVS: 200 kg per vaartdag
 • Zeeduivel : 420kg levend gewicht per vaartdag. Als >80% quotum, dan 210kg levend gewicht

IERSE ZEE(VIIa)

Tong

GVS: 3000kg per vaartuig, wetenschappelijk quotum niet inbegrepen

Kabeljauw

GVS: 100kg per vaartuig

Wijting

GVS: 20kg per vaartuig

WESTELIJKE WATEREN (VIIb-c, e-k)

Kabeljauw

 • GVS: 100kg per vaartuig
 • KVS: 50kg per vaartuig

Wijting (+VIId)

25kg per vaartdag op reisbasis (alle vaartuigen)

ENGELS KANAAL (VIId,e)

Tong (VIId)

 • GVS: 350kg per vaartuig
 • KVS: 175kg per vaartuig

Indien 90% quotum, dan 175kg/87kg (GVS/KVS)

Tong (VIIe)

GVS: 750kg per vaartuig KVS: 375kg per vaartuig

Schol

 • GVS: 2400kg per vaartdag op reisbasis
 • KVS: 1200kg per vaartdag op reisbasis

Kabeljauw (VIId)

GVS & KVS: 1kg/kW

Rog (VIId)

 • GVS: 100kg per vaartdag op reisbasis
 • KVS: 50kg per vaartdag op reisbasis

BRISTOLKANAAL (VIIf, g)

Tong

GVS: 5kg/kW

Schol

 • GVS: 50kg per vaartdag op reisbasis
 • KVS: 25kg per vaartdag op reisbasis

VII hjk

Tong

GVS: 1200kg per vaartuig, wetenschappelijk quotum niet inbegrepen

Schol

GVS: 1500 kg per vaartuig

 

Delen: