Terug naar Nieuws

Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2021

Steun

Eind april 2022 heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen uitgevoerd aan landbouwers in het kader van de agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten voor de campagne 2021.

Concreet gaat het om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en schapenrassen en hectaresteun (omschakeling en voortzetting) voor de biologische productiemethode. Ook de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn uitbetaald. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Enkel de landbouwers die in 2021 beschikten over een lopende verbintenis/beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, worden uitbetaald.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. De afrekening wordt in de eerste helft van mei op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij geplaatst.  

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites Plattelandsontwikkeling en Vlaams Ruraal Netwerk.

Delen: