Terug naar Nieuws

VEMIS-studiedag: Vlaams emissieonderzoek in de kijker

Dier

Op vrijdag 24 maart 2023 zet het consortium VEMIS het Vlaams emissieonderzoek in de kijker. Dit gaat door in de gebouwen van ILVO Plant - Caritasstraat 39, Melle (auditorium), tussen 12 en 17 uur.

Er zijn heel wat bepalingen rond emissies in Vlaanderen. Die is erop gericht om de impact van emissies op de gezondheid en het milieu te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is ook al heel wat onderzoek gedaan naar (meten en analyse van) emissies in Vlaanderen. Dit leidde tot een beter inzicht in de hoeveelheden en de samenstelling van de emissies uit de veehouderij. Welk onderzoek is er al en waar zijn we vandaag mee bezig? Met welke meetmethoden wordt er vandaag gewerkt en welke meetmethoden kunnen er in de (nabije) toekomst gebruikt worden? Welke emissiereducerende maatregelen werden in het verleden reeds onderzocht en welk onderzoek loopt momenteel?

Meer weten? Info over het programma en de inschrijvingslink vindt u op VEMIS-studiedag: Vlaams emissiedossier in de kijker | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). Deelname is gratis, verplichte inschrijving tot en met 19 maart.

Het consortium VEMIS bestaat uit: ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve, Provincie West-Vlaanderen, UGent, Boerenbond en het Departement Landbouw en Visserij.

Delen: